Uhyggelig Trondheimsvær, 2 mil med oppoverbakker og et krevende prestisjestudium. Ingen av delene stopper Ole Kristian når han hver tirsdag sliter seg opp byens bratteste bakker for å hjelpe Marianne på 14 år med leksene.

Det kan være vanskelig å finne motivasjonen til å få ut sitt fulle potensiale på videregående skole. Forstyrrelser som sosiale medier eller fritidsaktiviteter frister fort mer. Kanskje er det varierende offentlig leksehjelptilbud som gjør at potensialet ikke blir utløst? I tillegg har lærertettheten, og dermed også tiden per elev minsket betraktelig. Kan dette være årsaker til at en tredjedel av de som starter på videregående skole faller av?

En løsning til å få ut mer potensiale hos en elev, kan være Ole Kristian. Hans hjelp bidrar til å skape engasjement og motivasjon for elevene sine. Kanskje er det akkurat det som trengs for å få dem gjennom utdanningen de trenger og dermed å sikre dem en tryggere fremtid.

Vi hører hva Ole Kristian selv sier om saken.

Hva er det som gjør at du ønsker å jobbe med leksehjelp?

Jeg har alltid likt å jobbe med mennesker – enten som støttekontakt, lærervikar eller befal i Garden. I tillegg er det å være leksehjelp kanskje den mest meningsfylte deltidsjobben man kan ha som student.

Ønsker du hjelp fra en som Ole Kristian? Les mer

Ole Kristian studerer til å bli sivilingeniør, trener og er glad i friluftsliv. Likevel konstanterer han at avtalen med eleven er noe av det viktigste som skjer i løpet av en uke. Hans plan er nemlig å bli lærer etter å ha jobbet som ingeniør noen år, slik at han kan styrke teorien med praktisk erfaring.

Hva er det som er viktig med å være leksehjelp?

Det viktigste er å hjelpe elever som har mistet motivasjonen. Mange elever mangler mestringsfølelse i forbindelse med skolearbeidet, og dette kan skape en ond spiral som de aldri kommer seg ut av. Når jeg kan vise at skolearbeid både kan være gøy og at de kan være gode i det, gir det dem et ønske om å fortsette å legge inn god innsats. Jeg tror alle har muligheten til å lykkes i norsk skole, så lenge forholdene blir lagt til rette for at de kan lære ting på en måte som passer dem.

Godt poeng. Men hvorfor orker du å slite deg gjennom 2 mil med oppoverbakker og gufsevær hver tirsdag, i stedet for å ta en enklere jobb?

Ole Kristian humrer litt. Som student trenger man en deltidsjobb. For meg er det viktig at den er meningsfylt, ikke bare at den bringer inn penger. I tillegg er det utfordrende å hjelpe elever med ulike behov – alle er jo forskjellige! Dermed lærer de forskjellig også. Det synes jeg er spennende. Vi takker Ole Kristian for tiden, og tar farvel. Mens han sykler av gårde, står vi igjen med følelsen av at vi er utrolig stolte over at Ole Kristian velger å undervise hos Learnlink.

Ønsker du hjelp fra en som Ole Kristian?

Les mer om leksehjelp