De elevene som jobber godt alene på skolen, jobber sannsynligvis også godt på egenhånd hjemme. Men mange får mye ut av å samarbeide med klassekamerater og løse oppgaver sammen. Det bør de fortsette med hjemmefra! Står man fast på en oppgave kan det være hjelpsomt å få en medelev til å forklare fremgangsmåten, og det ligger også masse læring i å forklare stoff for andre.

Jobb sammen over nett

Dere kan bruke Learnlink sitt videoverktøy til å møtes digitalt og løse oppgaver sammen. Her kan dere se hverandre, dele skjermen med hverandre og løse oppgaver på en tavle.

Bruk hverandre! Snakk høyt om stoff før en prøve, foreslå fremgangsmåter for oppgaveløsning og still spørsmål. Det kan føles trygt at andre lurer på det samme som deg og er godt å få hjelpe andre med ting du er god på. Og om dere begge synes noe er vanskelig kan dere gå sammen om å spørre lærer. Dere kan også møte lærer sammen i Learnlinks videoverktøy!

Om Learnlink

Learnlink tilbyr tilrettelagt undervisning og leksehjelp over nett for grunnskolen og videregående skole. Vi har de beste personlige lærerne i landet og finner den som passer perfekt for deg. Vi bruker et egetutviklet videoverktøy som kombinerer videosamtale, chat og en delt skjerm som begge kan skrive og tegne på.