Da Tobias startet på tilrettelagt ungdomsskole, forstod han raskt at det var mange på skolen som ikke hadde noen planer om å ta studiespesialisering på VGS. I et slikt skolemiljø er det vanskelig å holde motivasjonen for teoretiske fag oppe, men Tobias ville ikke gi seg og bestemte seg for å satse. Målet var allmenn studieretning på en av byens beste skoler! Etter 3 år med hardt arbeid startet en stolt 16-åring på Foss VGS i høst. Med hjelp fra personlig lærer fikk han noen av de beste resultatene i klassen. Både Tobias og mor er svært fornøyd med resultatet.

 

– Tobias er egentlig en veldig teoretisk gutt, men har hatt utfordringer i skolesammenheng grunnet konsentrasjonsvansker. På ungdomsskolen han gikk på var alt ganske praktisk rettet, og vi ønsket støtte til teorien for å være mer rustet for VGS. Vi ønsket ikke først og fremst å ta i bruk en personlig lærer for å heve karakterene, men rett og slett for å grille på studieteknikk, struktur og teori. Forbedringen i karakterer kom som en bonus, forteller mor Tine – noe Tobias bekrefter entusiastisk:

 

– Jeg klarte å få en 5er på muntlig eksamen i norsk med hjelp fra min personlige lærer Tellef!

 

Tine kan fortelle at Tellef brukte mye av tiden på å sette gode delmål sammen med Tobias. Resultatet var høy måloppnåelse i flere fag.

 

– Tellef er veldig tydelig på målsetninger. De satte seg ned og lagde en plan for hva de ville oppnå, og alt de hadde satt seg fore oppnådde de, forteller Tine.

 

– Det var og er hardt arbeid, med når du får det til er det veldig gøy, sier Tobias.

 

Bedre karakterer er en fellesnevner for elever som har tatt i bruk Learnlink, noe som ofte er en konsekvens av økt struktur og planlegging. Et aspekt ved læringen både Tobias og Tine setter stor pris på, er fokuset på studieteknikk.

 

– Tellef har lært meg mye studieteknikk, noe som har vært veldig nyttig. Han lærte meg blant annet å ta notater, noe jeg ikke gjorde før. Nå som jeg har begynt på videregående merker jeg at alle tar notater, så jeg er veldig takknemlig overfor Tellef for at han lærte meg det, forteller Tobias. Mor er enig:

 

– Tellef integrerte studieteknikk i både matematikken og norsken. De jobbet mye med gjenkjenning av oppgaver, bevisstgjøring, og hvordan man skal angripe og strukturere en oppgave. Tobias har lært at hvis man strukturerer svaret får man roen i seg til å kunne gå inn i problemstillinger. Han har hatt veldig stor glede av dette.

– Studieteknikk og strukturering av arbeidet er noe mange som har brukt Learnlink merker de positive effektene av. Dette er ikke alltid like lett å terpe på i et klasserom der elevene har forskjellige behov og forskjellige læringsmetoder. Teksten forsetter under bildet.

Tellef er personlig lærer hos Learnlink. Han står klar til å hjelpe sammen med flere av sine kolleger. Om du lurer på noe er det bare å kontakte ham ved å trykke her, eller ringe på tlf 45502345.

– Vi har hatt undervisning på nett og hjemme. Dette fungerte veldig fint, og vi ser tydelig forskjellen fra læringen i klasserommet. Tellef har tilpasset læringen etter Tobias sine behov, og har hele tiden skjønt hva Tobias trenger, sier Tine.

 

– Ja. Jeg har mulighet til å fokusere på akkurat det jeg trenger å fokusere på. Det er også lettere å konsentrere seg, og lettere å spørre om det jeg lurer på. Jeg føler at jeg lærer mer. Det er ikke så stor forskjell mellom undervisning på nettet og vanlig privatundervisning – nettundervisning går også veldig fint, det er jo fortsatt bare meg og læreren, og så sparer man en del tid. Læreren bruker en slags online tavle og så jobber vi med oppgaver sammen, forteller Tobias. Mor sier seg enig i at nettundervisningen i T-matte Tobias mottar nå fungerer veldig bra.

Én-til-én undervisningen hos personlige lærere som selv har gått på skolen for under 10 år siden skaper en god relasjon mellom lærer og elev, noe Learnlink anser som essensielt for å lykkes med læringen.

 

– Tobias hadde stor glede av å treffe Tellef. De bygget opp tillit og respekt og hadde det fint sammen, samtidig som Tellef er en lærer som har tydelige forventninger og klare rammer, noe som er veldig viktig. Jeg tror at å ha en personlig lærer som er tettere både i alder og utdannelse, og som ikke minner om en forelder, gjorde at Tobias synes det var lettere å relatere seg til Tellef. Dette gjorde at han fikk respekt for faget.

 

– Ja, det er faktisk ganske hyggelig å ha en personlig lærer, og jeg føler at vi fikk veldig god kjemi. Tellef er jo ikke så mye eldre enn meg som lærerne på skolen er, og det hjelper veldig! tilføyer Tobias.

 

Learnlink har et sterkt fokus på et godt samarbeid mellom lærer og elev, slik at eleven føler seg trygg og opplever læringsglede.

 

– For oss var ikke målet at Tobias skulle bli en stjernestudent med 6 i alle fag, men at han skulle få glede av læringen. På ungdomsskolen hadde vi inntrykk av at det var mange skoletrette elever, og at det kunne være vanskelig å holde motivasjonen oppe. Vi skjønte at det å opprettholde interessen for å lære fag var viktig.

– Man må jobbe mye hvis man vil få bedre arbeidsteknikk og høyere karakterer, og noen ganger får man lyst til å rive seg i håret, men hardt arbeid er helt klart verdt det in the end, forteller Tobias fornøyd og bestemt.

Categories: Studieteknikk