Selv om skolen er stengt går det digitale livet videre og krever mye oppmerksomhet fra barn og unge. Kanskje enda mer enn før, nå som nyheter oppdateres jevnlig og venner sitter hjemme og er tilgjengelige. De fleste skoler har mobilforbud i timene og mange også i friminuttene, og det med god grunn. Legg vekk mobilen på hjemmeskolen!

Råd fra forskning

Flere studier har vist at mobilen er en distraksjon fra skolearbeid. Én studie fant at bare det å ha tilgang til telefonen kan senke produktivitet, og en annen viste hvordan elever med mobilforbud fikk i gjennomsnitt 6,4 prosent bedre testresultater enn før forbudet ble innført. Dette taler for at man også hjemme bør han mobilforbud i «skoletiden». Samtidig kan man bli enige om en plan for når det er skole, og når man har fri. Å opprettholde rutiner barna er kjent med fra skolen kan bidra til at overgangen til hjemmeskole føles mer naturlig!

Bruk digitale verktøy, ikke sosiale medier

Vi ser at lærerne er utrolig gode på å benytte seg av digitale hjelpemidler for å kommunisere med og aktivisere elevene, som er en god utvikling! Men vi bør være forsiktige med å gi barna fri tilgang til internett og regne med at de bruker tid på skolen. Fristelsene fra sosiale medier er store, det vet også vi voksne veldig godt.

For å motivere ungdommen til å legge vekk mobilen på egenhånd kan appen Hold være et godt redskap. Appen som er populær blant studenter premierer brukere for å holde seg unna mobilen så lenge som mulig. Tjener man nok poeng får man i gjengjeld ulike rabatter! Appen Forest baserer seg på samme konsept, ved at brukeren gror en virtuell skog ved å legge vekk mobilen lenge nok.

Om Learnlink

Learnlink tilbyr tilrettelagt undervisning og leksehjelp over nett for grunnskolen og videregående skole. Vi har de beste personlige lærerne i landet og finner den som passer perfekt for deg. Vi bruker et egetutviklet videoverktøy som kombinerer videosamtale, chat og en delt skjerm som begge kan skrive og tegne på.