Markeringstusjene lyser mot deg. Gult, grønt, rosa, blått og oransje. Du leser ivrig i den store, tunge, fantastisk spennende pensumboken og markerer det du føler er eksamensrelevant. Litt gult her, litt grønt der, og den lange setningen der er nok ganske viktig, så du tusjer entusiastisk med blått. Mot slutten av leseøkten innser du at boken ser ut som et pride-flagg, og du husker ikke lenger hva og hvorfor du markerte. «Overmarkering» er utbredt blant studenter og skoleelever; mange ser ut til å glemme, eller rett og slett være uvitende om, at man kun skal markere 10-20% av teksten. Hvordan ta best mulig notater er en del av studieteknikk, altså tips og metoder til hvordan man får mest mulig ut av timene på lesesalen.

Min kamp

Skole kan ofte føles som et stort og umulig puslespill. Et sammensurium av ulike fag som alle krever at man legger inn maksimal innsats. En kikk på timeplanen i begynnelsen av semesteret er nok til å få enhver til å hyperventilere – hvordan skal man klare å presse all informasjonen inn i hjernen, og ikke minst klare å organisere det der oppe på en fornuftig måte?

Vil du få mer fritid og bedre karakterer? Trykk her

Ingrid studerer Biologi på NTNU, og skriver jevnlig artikler på Learnlink-bloggen om tips og triks til å gjøre det bedre på skolen.

Problemet er ikke først og fremst å ha oversikt over hva man skal lære, men hvordan man skal lære seg det på en optimalisert og effektiv måte. For det er her hovedpoenget med god studieteknikk ligger- å gjøre det best mulig på minst mulig tid. Ved å lære seg arbeidsformer som effektiviserer læring vil man få mye mer ut av arbeidsmengden, og i tillegg spare opp tid til å gjøre andre ting, eller lære enda mer. Å legge grunnlaget tidlig for å opparbeide seg god studieteknikk er veldig lurt, da dette er noe man vil få bruk for gjennom hele livet, på alle plan.

Husker bedre med tyggis

Det tok lang tid før jeg lærte meg hvordan jeg skulle gjøre leksene raskt og effektivt. Svaret, mine venner, er studieteknikk. Nei, ikke studieteknikk slik som du har lært på skolen – tankekart og notater i flere farger. Studieteknikk er alle triks som hjelper deg å få gjort mer skole på kortere tid. Husketeknikker ved hjelp av tyggis. Eksamenstriks. Khan Academy.

ingrid

Mange unge er ikke klar over nytteverdien av studieteknikk, og oppdager ikke at dette er noe de har savnet opplæring av i skolen før de begynner på universitet og høgskole. Realiteten er at jo tidligere man eksponeres for opplæring i nyttige og gode arbeidsvaner, jo større forsprang vil man ha på skolearbeidet i mange år framover. Effektive læringsmetoder forbedrer resultater, reduserer tidsbruk, og kanskje viktigst av alt for en elev på ungdomsskolen eller videregående; øker motivasjonen.

Learnlink tilbyr en personlig lærer, som kan hjelpe deg med studieteknikk og effektiv jobbing. Les mer for å bruke mindre tid og likevel få bedre resultater på skolen! 🙂

Les mer om å få en personlig lærer