Marte Gulbrandsen går tredje året på Lektorutdanning i samfunnsfag og historie på NTNU, og jobber ved siden av som privatlærer i Learnlink, noe hun trives godt med.

-Jeg er glad i å jobbe med mennesker, i tillegg til at jeg er veldig samfunnsengasjert. Jeg føler at studiet mitt passer meg veldig godt, for som lektor får jeg utnyttet begge deler. Jeg kan definitivt se for meg å jobbe som lærer.

Marte hørte om Learnlink gjennom venner, og hadde lagt merke til oss på diverse sosiale medier. Siden mars har hun undervist i engelsk, samfunnsfag og norsk, og har også vært med på Learnlinks Mentor-prosjekt med Trondheim Kommune. Marte har altså opparbeidet seg god erfaring med å undervise, men trekker frem spesielt ett høydepunkt i undervisningskarrieren.

-Jeg hjalp en elev med å gå fra 2 til 5 i engelsk- det ga meg mye. Det er litt klisjé, men å se noen utvikle et optimistisk syn på læring, og at de skjønner at det å tilegne seg ny kunnskap om samfunnet vi lever i er nyttig, gjør noe med deg som menneske.

marte2

Eleven Marte hadde i engelsk var svært motivert til å komme inn på et studie på NTNU, men hun trengte hjelp til å forbedre karakteren sin. Eleven hadde gått på Sonans, men følte ikke hun fikk utbytte av det. Kontakten med Marte gjennom Learnlink ble redningen.

-Vi møttes 2-3 ganger i uken i en periode over 4 uker. Målet var å øve til muntlig eksamen. Engelskfaget består av mye fagstoff, så vi fokuserte først på faglig dybde, spesielt historie, slik at hun følte seg trygg på pensum. Da vi hadde etablert den grunnleggende kunnskapen snakket vi fritt om det. All undervisningen foregikk på engelsk, og jeg tror det hjalp veldig at hun fikk øve på å prate språket med noen, noe hun ikke fikk på Sonans.

Marte skjønte at det var viktig å engasjere eleven sin- å få henne til å være aktiv og deltagende i egen læring slik at hun etterhvert klarte å formulere seg på engelsk på en forståelig måte.

-Det hjelper ikke bare å sitte og lese hvis man ikke bruker informasjonen man får! I engelsk for eksempel- da må man faktisk snakke.

Ønsker du også å gå opp i karakter i engelsk? Finn en personlig lærer du også

Metoder

Marte forteller at motivasjonen hos elevene hennes varierer, og det er viktig å tilpasse seg hver elev individuelt. For det er klart- motivasjonen for læring er ikke alltid helt på topp hos alle.

-Da jeg var mentor i Learnlink-prosjektet tok jeg med eleven og gjorde noe helt annet enn skole for å danne et forhold mellom oss. Jeg vil at elevene mine også skal føle at de også kan snakke med meg om andre ting. Læringen kan ta litt tid hvis noen er veldig umotiverte i starten- det tar ofte noen timer sammen for å snu innstillingen. Man må bli kjent med hverandre og skape et grunnlag for tillit.

Marte understreker at eleven hun hadde i engelsk stort sett var veldig målrettet, men hvis hun ble frustrert eller følte at hun ikke mestret det de holdt på med med en gang var Marte opptatt av å være optimistisk og prøve ut ulike metoder.

-Jeg fokuserte på å finne arbeidsmåter vi begge følte fungerte.

marte

Marte bruker mye visuelle hjelpemidler i undervisningen sin, og hun har merket seg at det har god effekt.

-Bilder og videoer er effektivt. Da jeg hjalp eleven min med engelsk historie fant jeg bilder relatert til temaene vi snakket om, og ba henne forklare meg om bildet ut i fra temaet. Visualisering gjør det lettere å danne assosiasjoner, og gjør at elevene kan være kreative og bruke det de kan. Plutselig kommer det mye mer ut av dem enn det de var klar over at de kunne.

 

Marte synes det viktigste er at eleven ser meningen med det de skal lære; at det ikke kun skal være noe man må gjennom fort for å stå på en prøve og deretter legge i glemmeboksen. Eleven skal føle at kunnskapen er nyttig, og at den kan brukes også utenfor klasserommet eller eksamenslokalet. Hun er også opptatt av at eleven ser at privatlæreren også er engasjert, noe hun har erfaring med at øker motivasjonen.

-Jeg vil at undervisningen skal være meningsfull, og at elevene skal føle at kunnskapen er relevant senere.  Derfor er det viktig å knytte læringen til hverdagslige og dagsaktuelle tema. På ungdomsskolen hadde jeg en veldig god lærer i norsk og samfunnsfag. Vi fikk stort handlingsrom og frihet, samtidig som han satte rammer for undervisningen. Opplegget var variert, og man merket at han var veldig engasjert i fagene sine. Det synes jeg er veldig viktig. Når en lærer brenner for det vedkommende lærer bort smitter det over på eleven, og jeg tror og håper engasjement er noe jeg er flink til å formidle.

Learnlink har personlige lærere i alle fag for grunnskole og VGS. Finn din personlige lærer
Les mer av Ingrid

 

Ingrid studerer Biologi på NTNU, og skriver jevnlig artikler på Learnlink-bloggen om tips og triks til å gjøre det bedre på skolen.