Minst to ganger i året skal skolen legge til rette for en konferansetime eller utviklingssamtale mellom deg og kontaktlæreren til barnet ditt. Det er en sjanse til å stille kontaktlærer viktige spørsmål, men også til å lytte til deres observasjoner og råd og få et innblikk i skolehverdagen til barnet ditt. For å få et godt bilde av hva barnet ditt trenger for å få mest mulig ut av skolen bør du stille forberedt til årets konferansetimer.

Lærer

Fokuser på det positive

Barn over 12 år har rett til å være tilstede på konferansetimene, og ettersom det er deres skolegang som er tema, er det bra om de får ta del i samtalen. Konferansetimen burde bygge opp barnet og gi motivasjon, og er en god anledning til å sette utviklingsmål. Dette kan det være lurt å snakke sammen om på forhånd. Fokuser på deres styrker og potensiale for vekst og hold en positiv tone. Ros barnet ditt for det de er gode på, både faglig og sosialt, og diskuter så hva alle parter kan gjøre for at de skal bli enda bedre. Gjør det tydelig at det er et samarbeid der alle jobber mot samme mål – at barnet ditt skal ha det best mulig på skolen. Alle har et ansvar og må ta sin del!

Det faglige

Sannsynligvis vil kontaktlærer ha en plan for møtet og begynner med å fortelle deg litt om hvordan det går faglig og sosialt med barnet ditt. Når det gjelder det faglige bør dere prate om hvordan barnet ditt gjør det i de ulike fagene, og hvordan han eller hun jobber på skolen. Fortell også hvordan dere jobber med lekser hjemme og hva barnet ditt opplever mestring i, og hvilke utfordringer dere møter. Kan skolen gjøre mer for å tilrettelegge undervisningen? Er det spesifikke ting dere kan jobbe mer med hjemme? Diskuter dette, og sørg for at barnet ditt får uttrykke sine meninger.

Det sosiale

Trivsel på skolen henger tett sammen med skoleprestasjoner, og både skolen og hjemmet må ta ansvar for å skape et godt skolemiljø. Konferansetimen skal også ta for seg barnet ditt sin sosiale utvikling, og kontaktlærer har ofte god innsikt i hvordan de trives på skolen. Det er viktig at barnet ditt tør å være ærlig om hvordan de har det, og det er svært positivt om kontaktlærer er en tillitsperson for dem. Snakk om ting som er bra ved det sosiale miljøet og ting som ikke fungerer like godt. Forsøk å finne konkrete ting lærer og dere kan gjøre for å styrke klassemiljøet og foreslå disse. Alle tjener på et godt læringsmiljø!

Trenger dere ekstra oppfølging?

Alle barn har rett på tilpasset undervisning, om det er større faglige utfordringer eller mer hjelp med det som gjennomgås i timene. Dere kan på forhånd snakke om hvorvidt dere føler behov for ekstra hjelp, og så høre hva kontaktlærer tenker er mulig.

Om dere har eller vurderer å starte med en-til-en undervisning, skal dere fortelle det til skolen? Familiene som bruker Learnlink har ulike svar på dette spørsmålet. For noen barn føles nettundervisningen tryggest om det bare er familien som vet om det, mens andre har hatt godt utbytte av å involvere skolen. Tidligere skrev vi om Preben og moren hans som er i tett dialog med skolen om leksehjelpen han får, og som får prøveplaner og tilbakemeldinger fra kontaktlærer som de viderefører til hans personlige lærer. Som oftest synes skolen det er utelukkende positivt at barn får ekstra oppfølging eller utfordringer og ønsker å hjelpe til med tilrettelegging!

Nøkkelen til et godt samarbeid med skolen er god kommunikasjon. Vær ærlig og uttrykk dine bekymringer og ønsker, og ikke glem å rose barnet ditt for det harde arbeidet de legger ned og resultatene det gir! Å bruke konferansetimen til å lage en felles plan gir barnet ditt konkrete forventninger og mål å forholde seg til, og er en fin påminnelse om at dere er et team som jobber sammen. Det kan være en viktig kilde til motivasjon for barnet ditt å vite at det er flere som heier på dem!