Mandag kveld ble det avholdt et nettmøte med kunnskapsminister Guri Melby og Hilmar Flatabø som er rektor ved Tøyen skole, der de presenterte hva vi kan forvente oss videre av skolehverdagen. De siste månedene har ført til store omveltninger og krevd rask tilpasning fra skolen, og det er tydelig at også høsten vil bli preget av korona-situasjonen. Dette er hva vi kan forvente oss, i følge kunnskapsministeren.

Det digitale løftet fortsetter

Kunnskapsministeren fremhever at både skolene og elevene har fått økt kunnskap av denne situasjonen. Det har vært et stort behov for gode løsninger, og spesielt digitale hjelpemidler har fått en ny og viktig rolle i skolehverdagen. Melby ønsker at alle skal ha muligheten til å være med på dette digitale løftet, og hun vil hjelpe kommunene med å sikre at skolene har nok utstyr og god nok software, slik at alle elevene får nyte godene. Digitale undervisningsverktøy vil fortsette å være viktige i høst.

De sårbare barna

Mange barn har enda ikke returnert til skolen, og sannsynligvis vil noen også holde seg hjemme i høst. Ikke alle elever har klart å henge med på hjemmeskolen og ikke alle foreldre har ressurser nok til å gi oppfølgingen barna har fått på skolen. Samtidig har noen opplevd en skolehverdag de har ønsket seg lenge, uten fysisk oppmøte. Melby anerkjenner disse problemstillingene, og at de må fortsette å jobbe for en skole for alle. For å ivareta de sårbare barna skal kommunene få 400 millioner kroner, sier Melby. 

Alternativer til sommerskolen

Mange lurer på hva som skjer med sommerskolen i år. Oslo kommune har avlyst sommerskolen der 20.000 elever skulle ha deltatt, og mange barn og unge står uten et tilbud i sommer. Som en respons har flere organisasjoner og bedrifter lagt opp til aktiviteter i sommer som kan erstatte sommerskolen. Melby sier det er opp til kommunene å løse sommerskolen, og noen har funnet alternative løsninger. Likevel vil ikke sommerskole være et offentlig tilbud i alle deler av landet dette året.

Konklusjonen er at vi ikke vet nok til å si hvordan høsten blir enda, men vi vil få mer informasjon når lærerne tar ferie 19. juni. Frem til da skal skolene fokusere på å gjennomføre et godt skoleår, og så skal lærerne finne gode løsninger for høsten etter en velfortjent ferie.

Om Learnlink

Learnlink tilbyr tilrettelagt undervisning og leksehjelp over nett for grunnskolen og videregående skole. Vi har de beste personlige lærerne i landet og finner den som passer perfekt for deg. Vi bruker et egetutviklet videoverktøy som kombinerer videosamtale, chat og en delt skjerm som begge kan skrive og tegne på.