Fagfornyelsen og kunnskapsløftet er et langvarig prosjekt fra Utdanningsdirektoratet med formål å oppdatere undervisningen og gi elevene mer sammenheng i læringen. Fra høsten vil elevene virkelig kjenne på det i praksis når de nye læreplanene rulles ut til skolene. I grunnskolen skal det tilbys de samme fagene som før, men innholdet blir nytt. På videregående vil det innføres nye yrkesfaglinjer. Skolene jobber på spreng over sommeren for å ferdigstille nye undervisningsopplegg, og elevene blir prøvekaninene. 

Mange foreldre lurer på hvordan de best kan hjelpe barna sine når de nå møter stoff og fag de kanskje aldri selv har hatt i skolen. Her er tingene man bør tenke på til skolestart.

Hva betyr fagfornyelsen for ditt barn?

Fagene fornyes for at det elevene lærer skal være relevant og at de skal få mer tid til dybdelæring. Et problem med de tidligere planene er at de har vært for omfattende, noe mange elever har kjent på når lærerne raser gjennom et tema for å rekke innom det neste. Forhåpentligvis vil fagfornyelsen gjøre det enklere for elevene å se sammenhengen og formålet med det de lærer.

Samfunnet og arbeidslivet endrer seg med ny teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer. Vi trenger barn og unge som reflekterer, er kritiske, utforskende og kreative.

Utdanningsdirektoratet

Amanda er personlig lærer i Learnlink og underviser i matematikk. Nå skal programmering inn i læreplanen for grunnskolen.

Foreldre må stå klare til å hjelpe

Utdanningsdirektoratet har utviklet verktøy for å støtte undervisere og skolene i innføringen av de nye planene, men fagfornyelsen vil sannsynligvis by på utfordringer som krever litt prøving og feiling fra alle parter. Det er opp til de enkelte skolene å lage underviningsoppleggene, og derfor vil vi se noen variasjoner og ulike løsninger. Sett deg godt inn i hvordan din skole møter fagfornyelsen.

Med innføringen av nye tema som for eksempel programmering er det mange foreldre som står på bar bakke i leksehjelpen. Da kan det være fint å vite at det er hjelp å få dersom dere skulle trenge det. Learnlinks personlige lærere er klare for å gi leksehjelp i de nye teamene. De er godt satt inn i læreplanene og har kompetanse fra høyere utdanning som gir et større perspektiv på hva elevene skal gjennom og hva hensikten med læreplanene er.

Du finner mer informasjon om det nye læreverket hos Udir og på vilbli.no for videregående opplæring.

Om Learnlink

Learnlink tilbyr tilrettelagt undervisning og leksehjelp over nett for grunnskolen og videregående skole. Vi har de beste personlige lærerne i landet og finner den som passer perfekt for deg. Vi bruker et egetutviklet videoverktøy som kombinerer videosamtale, chat og en delt skjerm som begge kan skrive og tegne på.