På hjemmeskolen er foreldre de nye hjelpelærerne og skulle helst vært eksperter i alle fag, på alle skoletrinn. Slik er det selvfølgelig ikke i virkeligheten, men vi vet at alle foreldre gjør sitt beste i disse tider for å hjelpe barna sine. Derfor vil vi bidra med noen tips til gode ressurser på nett som dere kan bruke når dere ikke finner svar i læreboka, eller trenger flere oppgaver!

Kommer dere over et spørsmål dere ikke finner svaret på og ikke har lærer tilgjengelig for øyeblikket kan dere stille det i vår leksechat. Her sitter kompetente Personlige Lærere og svarer på faglige spørsmål hver ukedag fra 9 til 17, fordi vi ønsker at alle som trenger leksehjelp skal ha tilgang på det! De Personlige Lærerne kan også tipse dere om nettsteder der dere kan finne mer god informasjon.

Denne siden baserer seg på omvendt undervisning, såkalt «flipped classroom». Campus Inkrement har både lærebøker og online kurs med videoer og oppgaver. Her kan eleven logge inn med Feide-brukeren sin for å få tilgang. Campus egne læreverk er i matematikk, men de har også forelesninger i fag som naturfag og engelsk.

Teori og oppgaver for ungdomsskolen og videregående. Her er mange gode forklaringer med eksempler, i tillegg til at de har lagt ut og løst noen tidligere eksamensoppgaver som er fine å øve med før tentamen. De har også samlet opp gode videoressurser fra andre nettsteder.

Denne siden er resultatet av et samarbeid mellom de matematiske instituttene på en rekke norske universiteter, og forsøker å lage innhold som er morsomt for å gjøre faget mer spennende! Her finner man flere spill der man kan øve på regning, samt teori og andre oppgaver. Nettsiden er laget for alle skoletrinn.

Lokus har nettressurser i flere fag i form av lydbøker, tekster, oppgaver etc. Ressursene er både for grunnskolen og videregående. Her er det mange oppgaver å prøve ut, men vi vil anbefale å sjekke ut Quest for engelsk på mellomtrinnet, og Zeppelin for norsk i småskolen. 

Eller nasjonal digital læringsarena. Her finner dere ressurser for fag i videregående skole med god bredde på temaene. Du finner både tekst, bilder og hjelpsomme videoer i alt fra norsk til reiseliv. Nettsiden dekker altså både fellesfag, programfag fra studespesialisering og fra yrkesfag.

Cappelen Damm er utgiver av historieboken Alle tiders historie for videregående, og har omfattende nettressurser til de ulike temaene i faget. Her kan man lytte til lydbøker, se forelesninger og løse oppgaver. Fin side til å fordype seg i historiske tema og til repetisjon!