Når du får en personlig lærer (PL) fra Learnlink er sannsynligheten stor for at dette er en student som for ikke så veldig mange år siden var skoleelev selv. En av disse er Emma Erikstad Rutherfurd som til vanlig studerer industriell design på NTNU i Trondheim, og som siden januar har undervist i blant annet matematikk, naturfag og samfunnsfag. Som PL hjelper Emma elever med å styrke karakterer, og da er motivasjon en viktig faktor, forteller hun.

 

En undervisningstime med Emma

– Jobben jeg gjør er viktig for eleven, men det gir også meg ganske mye. Jeg lærer mye om mennesker og om formidling, og jeg ser at det er minst like viktig som det faglige når man lærer bort, forteller Emma.

Gjennom nettundervisningen møter Emma hver uke elever med ulike utfordringer, både faglige og når det gjelder motivasjon. Som PL har hun fått erfare at alle lærer på forskjellige måter, og hun er derfor blitt opptatt av å utforske kombinasjoner av ulike læringsmetoder for å tilpasse undervisningen til den enkelte elev.

– Jeg forsøker å finne ut av hva de synes er vanskelig og jobber målrettet for å få til det de ikke klarer. Jeg kombinerer gjennomgang av stoff med å stille spørsmål, repetisjon og at vi lager oppgaver eller sammendrag sammen. Jeg prøver å gi dem både muntlige og skriftlige oppgaver og bruker tavleundervisning mye, forklarer Emma.

Hun peker på motivasjon som en viktig faktor for å lykkes med skolen. Mens noen elever finner motivasjon i seg selv trenger andre litt mer drahjelp. For dem mener Emma det er viktig å prøve å være noe annet enn en lærer.

– Det kan være viktig og effektivt å bruke litt tid på å prate om ting de er interesserte i og prøve å knytte dette opp mot noe faglig. Da får du gjerne mer ut av tiden du bruker på undervisningen. Når elever som er vant til å ikke få til ting faktisk skjønner noe eller opplever mestring ser man fort at motivasjonen kommer. Da blir jeg veldig glad på deres vegne, fortsetter Emma.

Dette er noe av det hun opplever som mest givende, og som den beste delen med å være personlig lærer i Learnlink!

Emma underviser blant annet i samfunnsfag, matte og naturfag.

Mange foreldre synes det er vanskelig å skulle møte barnas problemer med motivasjon. Emma anerkjenner dette, og påpeker at dette tross alt er veldig individuelt.

– Jeg ville rådet dem til å oppfordre til å jobbe uten å være altfor masete. Foreldre med yngre elever kan godt være litt strenge uten at det gjør noe. Eldre elever må ta ansvar selv, men litt velment motivasjon hjemmefra kan komme godt med, sier hun.

Emma avslutter med noen tanker rundt hennes rolle som personlig lærer.

– Det har åpnet øynene mine for at folk lærer veldig forskjellig, og at ikke alle tar ting like lett. Det er spennende å skulle forklare ting på nye måter, og det er absolutt greit å trenge å få noe forklart flere ganger. Det er en veldig interessant og givende jobb!