Det er snart tre år siden Philip hadde sin første undervisningstime med sin personlige lærer Tellef. Familien hadde nylig flyttet hjem fra USA og mamma Marianne Riddervold så at sønnen var blitt litt språkforvirret av overgangen. De tok kontakt med Learnlink for å få ekstra oppfølging og nå, snart tre år senere, møtes Tellef og Philip fortsatt ukentlig for å jobbe med matematikk og norsk sammen. Disse møtene skjer dog over nett, på Learnlinks egen plattform.

Nettundervisning er et fleksibelt alternativ som passer inn i en typisk travel familiehverdag. Mens resten av familien styrer med sitt sitter Philip foran skjermen sin og gjør lekser sammen med Tellef.

– Jeg bruker headset, så da blir jeg ikke forstyrret av noe rundt. Den nettgreia at vi ser hverandre og bruker tavla sammen funker bra, forteller Philip. Hver uke øver de til aktuelle prøver og går gjennom stoff han skal ha på skolen fremover.

– Og så lærer han meg viktige regler i for eksempel norsk og matte, og triks til hvordan jeg skal løse oppgaver. Han er veldig nøyaktig, så jeg alltid får alle svar riktig. Og så er han morsom, ler Philip.

– Han lærer utrolig mye på kort tid, samtidig som han har det gøy. Å gjøre lekser har plutselig blitt en positiv ting!

Mamma Marianne ser at nettundervisningen har gitt positive resultater hos Philip. Leksehjelpen er effektiv og enkel og det er en fordel at lærer er ung og relaterbar. Det er  lettere for Tellef å nå gjennom enn for en forelder.

– Vi er dessverre ikke like kule og morsomme, så det er riktignok ikke fullt så populært. Men en personlig lærer gjør i alle fall at vi får det til å gå rundt og at han holder motivasjonen oppe, utdyper hun. 

I tillegg ser Marianne at undervisningen har noe å si for innstillingen Philip har til skolen: 

– Han lærer utrolig mye på kort tid, samtidig som han har det gøy. Å gjøre lekser har plutselig blitt en positiv ting, sier Marianne.

Tellef er enig i at det er en fordel å få inn en tredjeperson i leksehjelpen, en som kanskje står litt i kontrast til foreldrene. 

– Vi ser det virker positivt inn at det ikke er så stor aldersforskjell mellom lærerne og elevene. Det handler om å møte en som er litt kulere enn foreldre og lærer, men som samtidig kan sette gode mål og grenser. Ikke minst at vi møter elevene der de er, nemlig på nettet, forklarer Tellef.

Learnlink ser viktigheten i å finne en god match mellom personlig lærer og elev, og derfor er dette er en nøye prosess. 

– Ingen lærer likt, og vi har prøvd å lage en tjeneste som følger opp dette. Der vi finner riktig lærer til hver elev og tilpasser undervisningen etter elevens behov, forklarer Tellef.

Om Learnlink

Learnlink tilbyr tilrettelagt undervisning og leksehjelp over nett for grunnskolen og videregående skole. Vi har de beste personlige lærerne i landet og finner den som passer perfekt for deg. Vi bruker et egetutviklet videoverktøy som kombinerer videosamtale, chat og en delt skjerm som begge kan skrive og tegne på.