Da Kristoffer i vår stod overfor valget av videregående skole var Oslo Katedralskole høyeste ønske, en skole som satte store krav til karaktersnittet hans. Han innså at han måtte styrke karakteren i fransk om han skulle nå målet sitt, og at han trengte hjelp for å gjøre dette. Sammen med mamma Elin fant han Learnlink og fikk en personlig lærer (PL) som han hver uke hadde nettundervisning med. I høst kunne Kristoffer glede seg til skolestart ved Oslo Katedralskole, med en femmer i fransk å vise til.

I utgangspunktet lå Kristoffer på en svak firer og kjente at han slet litt med faget. Han ville øke forståelsen for og kompetansen i fransk før en eventuell eksamen, så han spurte meg om han kunne få ekstraundervisning. Da kom jeg tilfeldigvis over Learnlink. Vi var litt engstelige for at vi hadde for kort tid på oss til å forbedre karakteren, men det klarte Kristoffer, forteller Elin.

Kristoffer og mamma Elin

Med nettundervisningen kunne Kristoffer få et opplegg som var tilpasset han og alt kunne foregå hjemmefra. Han fikk oppgaver i timene og hjemmelekser etter hver gang.

Vi brukte god tid på å finne ut av hvilket nivå jeg lå på så jeg kunne få et opplegg ut ifra det som vi jobbet med frem mot eksamen, forteller Kristoffer.

Han og mor er enige om at god kartlegging var en viktig del av jobben PLen deres gjorde.

Jeg synes også det var en stor fordel av undervisningen foregikk på nett. Vi sparte masse tid på å slippe å kjøre han for å møte opp et sted, påpeker Elin.

Kristoffer var motivert for å gjøre det bra i faget, noe han og mor tror er viktig når man setter høye mål for karakterkortet sitt. Det var intens jobbing, men med gode forberedelser fra begges side ble hver time med PLen så effektiv som mulig. Kristoffer sier han ser verdien av en-til-en undervisning:

Det hjalp veldig å ha en lærer som bare var der for å hjelpe meg. Jeg følte jeg fikk mer ut av det enn av undervisningen på skolen, der læreren ikke fikk tid til alle.

Kristoffer er nå godt i gang med første året på videregående og har tatt med seg noen nye studieteknikker fra PLen sin, i tillegg til den viktige motivasjonen. Men skulle han etterhvert få behov for hjelp fra en PL er han og mamma Elin enige i at de kunne tenke seg å ha nettundervisning igjen!