På bare én uke har norske lærere slengt seg rundt for å digitalisere all undervisning slik at elevene deres skal kunne fortsette skolehverdagen sin hjemmefra. De står overfor et hav av digitale alternativer og må være kreative som aldri før. Læringskurven har vært bratt, men heldigvis rapporterer både elever og undervisere om at løsningene har fungert godt! 

 

For mattelærer Saskia Gjerdingen har tavlen til Learnlink gjort det mulig å fortsette med klasseromsundervisning over nett. Hun samler sine 23 ungdomsskoleelever i et møterom via Google Hangouts Meet samtidig som hun er inne på et undervisningsrom hos Learnlink. Med et digitalt tegnebrett setter hun opp regnestykker på tavla og deler skjermen sin med elevene.

– Vi lærere har blitt kastet ut i det de siste dagene og har alle måttet finne ut hvilke verktøy som passer for oss. Jeg kjører vanlig tavleundervisning og tar opp eksempler fra oppgaver elevene synes er vanskelige. Med tavla er det lettere å få de med på tankegangen og spesielt å følge opp de elevene som ikke er like sterke i faget, så jeg vil fortsette å bruke Learnlink. For meg har den løsningen nesten tilsvart det å være et klasserom med tavle, forklarer Saskia.

- Hverdagen er hektisk

Lærerne har også fått en ny hverdag som skal gå opp, og må kombinere hjemmekontor med hjemmeskole. Det er mange elever som skal følges opp, og lærerne er avhengige av godt samarbeid med elever og foresatte. Når det fysiske oppmøtet utgår er tillit til eleven viktig. Det er også viktig å forsøke å holde på de gode rutinene fra skolen.

– Jeg har et fast møte med elevene mine hver morgen og gjerne også et oppfølgingsmøte med enkelte i løpet av dagen. Å ha faste tider og fast struktur er viktig selv om hverdagen er hektisk. Det er en gjensidig forståelse fra både foreldre og elever om at dette er en ekstraordinær situasjon, og alle trår til så godt de kan, sier Saskia. Hun opplever at elevene er positivt innstilte, selv om de helst ville vært på skolen.

Hvordan blir skolen fremover?

Det er vanskelig å si hvor lenge hjemmeskolen vil måtte fortsette. Elevene er kanskje tilbake på skolebenken om kort tid, men det er en mulighet for at skolen holder stengt frem til sommeren. Men når klasseromsundervisningen starter opp igjen vil lærerne ha med seg ny kunnskap og nye viktige verktøy:

– Nå er jo alt digitalt, og det er både litt skremmende og litt greit. Ikke alle har tilgang til nett og PC, og det er en utfordring vi må vi ta hensyn til. Samtidig når vi elever på en ny måte nå, og om skolen åpner igjen neste uke vil det være noen som blir hjemme fordi de er i risikogrupper. Da tror jeg vi er ganske godt rusta for å gi dem god oppfølging. Vi har hevet kompetansenivået vårt og vil også bedre kunne følge opp langtidssyke barn i fremtiden. Det er en positiv utvikling, konstaterer Saskia. 

Om Learnlink

Learnlink tilbyr tilrettelagt undervisning og leksehjelp over nett for grunnskolen og videregående skole. Vi har de beste personlige lærerne i landet og finner den som passer perfekt for deg. Vi bruker et egetutviklet videoverktøy som kombinerer videosamtale, chat og en delt skjerm som begge kan skrive og tegne på.