Fra og med i dag har alle skoler i Norge klarsignal til å åpne igjen, to måneder etter at regjeringen innførte digital undervisning som tiltak mot korona-smitten. Allerede har 1-4 klassinger fått komme tilbake til klasserommene, og gradvis frem til 15. mai skal alle elever igjen være tilbake til en tilnærmet normal skoledag. Noen synes det er skummelt å skulle komme tilbake til større folkemengder og en strengere timeplan, mens andre har lengtet veldig etter en normal hverdag.

Hvordan skal elevene oppføre seg?

Skolehverdagen vil ikke kunne gå helt tilbake til normalen enda. Det vil fremdeles være viktig å overholde smittevernreglene, samtidig som det kan bli vanskeligere når man får møte igjen mange gode venner. 

Elevene må ta ansvar for å ha god håndhygiene, det vil si å vaske hendene og å bruke håndsprit ofte. Her skal skolene gi god veiledning om rutiner. Vi må også forsøke å holde avstand til hverandre, minst en meter. Vi må spare på klemmene en stund til, og ikke stå for nærme hverandre. 

Er du syk skal du holde deg hjemme.

Vi må kommunisere med hverandre om hvordan vi opplever situasjonen og om vi har bekymringer, slik at vi lettere kan hjelpe hverandre og ta hensyn der det trengs. Her har alle et ansvar!

- Elevene som sliter faglig er de største taperne

Vi har hørt noen elever fortelle at å ha undervisning på nett og få være med på skolen hjemmefra har vært den beste erfaringen de noengang har hatt. Av ulike grunner holder mange elever i Norge seg hjemme fra skolen, og opplever ikke å være del av klassemiljøet eller å få oppfølging fra lærer hjemmefra. Disse, som nå har fått ta del av fellesskapet, blir igjen satt i en svak posisjon.

På den andre siden har hjemmeskolen for noen ført til at de ikke har klart å henge med i undervisningen. Mange er avhengige av tett oppfølging fra lærer, og har kanskje ikke tilgang på den samme leksehjelpen hjemmefra som de tidligere hadde. Forsker Robin Ulriksen fra Statped sier til NRK at disse som har falt bak faglig er svakere stilt nå som de skal tilbake på skolen. Det er tydelig at denne noe brå avslutningen på hjemmeskolen vil ha konsekvenser for flere typer elever.

Skolenes ansvar

Så hva bør lærerne gjøre denne uken for å sikre elevene en god skolestart igjen? Flere skoler fortviler over at de ikke har fått nok tid til å forberede en åpning allerede nå. Utdanningsdepartementet forsøker å gi skolene mulighet til å være fleksible, for eksempel ved å ha kortere skoledager eller ved å kombinere undervisning over nett med fysisk oppmøte. På samme måte som lærerne ikke kunne forberede seg på hjemmeskolen, må de også prøve seg frem og gjøre sitt beste for å skape en trygg og ikke minst fungerende skolestart denne uken. Det er uansett deres ansvar å sørge for at både de elevene som nå møter opp på skolen og de som er nødt til å bli hjemme får en god avslutning på skoleåret. 

Til deg som er skoleelev: om du gruer eller gleder deg til å komme tilbake på skolebenken, vit at du har rett på et godt skolemiljø og at det er flere som kjenner på nervøsitet i disse dager. Foreldre, lærere og skolehelsetjenesten skal hjelpe deg dersom du har bekymringer, og husk at helsa kommer først. Selv om vi ikke skal klemme hverandre på en stund, skal vi være flinke til å se hverandre.

Til deg som er forelder: ha tillit til folkehelseinstituttet og skoleledelsen, og vær klar på hvilke behov dere som familie har i denne situasjonen. Du har fått et unikt innblikk i ditt barns skolehverdag og har nå muligheten til å be om tiltak eller hjelp dersom dere har oppdaget at dere behøver det. 

Uansett situasjonen deres, lykke til med skolestart! 

Om Learnlink

Learnlink tilbyr tilrettelagt undervisning og leksehjelp over nett for grunnskolen og videregående skole. Vi har de beste personlige lærerne i landet og finner den som passer perfekt for deg. Vi bruker et egetutviklet videoverktøy som kombinerer videosamtale, chat og en delt skjerm som begge kan skrive og tegne på.