Alle skoleelever vil på et tidspunkt møte på stoff og fag som er ekstra utfordrende, det kan ta tid å løse opp trådene som til slutt gjør det forståelig. Mange vil slite med å få det til alene og matte er et typisk fag der elever strever lenge, noen i årevis. Det er viktig å høre dem når de sier de står fast og det er heldigvis mye god hjelp å få. Denne typiske situasjonen stod 15 år gamle Johanne i, og mamma Bente Engh Eggen tok henne på fullt alvor. Sammen kom mor og datter over Learnlink, og løsningen skulle bli den engasjerte personlig læreren Amanda.

Ønsket å knekke mattekoden

– I høst ga Johanne uttrykk for at hun følte hun var i ferd med å falle litt av lasset i mattetimen. Vi var enige om å finne en løsning og Johanne var veldig positiv til å få hjelp, forteller Bente. Etter å ha lest tilbakemeldinger fra andre foreldre valgte de å gi nettundervisning et forsøk, og derfra kom de raskt i gang.

De hadde et ønske om å gå opp en karakter, kanskje til og med to, men aller viktigst var det å knekke mattekoden før videregående.

– Jeg vet hva det betyr for videre skolegang, men også for selvtilliten og selvfølelsen, å kjenne at man har litt grep. Spesielt om matematikken, sier mor.

Johanne ble matchet med personlig lærer Amanda Aksjøberg Sevaldson som er jusstudent i Bergen. Mamma Bente tror kjemien mellom de to er en sentral grunn til at undervisningen har gått så bra:

– Det var full klaff fra første stund. Amanda er både veldig kompetent og pedagogisk. Kjemien mellom dem fungerer veldig bra! Selv når Johanne kommer hjem sliten setter hun seg ned og jobber med Amanda, forteller hun. At Johannes personlige lærer ble plukket ut spesifikt med hennes behov i tankene var viktig for dem.

– Nøkkelen her er valg av lærer, man må vurdere individuelt hva slags type elev personen er. Det at vi fikk en ung, engasjert student som personlig lærer har vært en suksessfaktor!


22 år gamle Amanda studerer jus i Bergen og er personlig lærer i Learnlink. Hun er opptatt av å tilpasse undervisningen etter eleven, og forteller at hun får stor glede av fremgangen hun ser hos Johanne.

Motivasjonen øker

Etter noen økter med nettundervisning ble effekten tydelig på Johanne og det ga ringvirkninger også i andre fag.

– Johanne kjenner at hun har blitt mye bedre i matte. Hun ser det på resultatene på skolen og blir til og med spurt om hjelp av medelever iblant, og da er det klart at motivasjonen kommer! Timene er med på å gi henne selvtillit. Nå er hun ikke så redd for å prøve seg på ting hun ikke skjønner – for hun vet at hun egentlig skjønner det.

Bente tenker det er viktig å ta barna sine på alvor når de forteller at de sliter med skolearbeidet.

– Johanne var veldig tydelig på at hun ønsket hjelp, og istedenfor å vente på at det skulle løse seg selv følte jeg det var viktig at jeg tok det seriøst. Og så handler det jo egentlig om så mye mer enn bare matten, konstaterer hun.

Om Learnlink

Learnlink tilbyr tilrettelagt undervisning og leksehjelp over nett for grunnskolen og videregående skole. Vi har de beste personlige lærerne i landet og finner den som passer perfekt for deg. Vi bruker et egetutviklet videoverktøy som kombinerer videosamtale, chat og en delt skjerm som begge kan skrive og tegne på.