Helseminister Bent Høie etterlyser en bred dugnad i det norske samfunnet i forbindelse med koronaviruset. Alle som kan må hjelpe til, og vi i Learnlink ønsker å gjøre vår del.

Spredningen av viruset gjør at stadig flere elever må være hjemme fra skolen. Vi mener det er viktig at elever og familier som blir berørt ikke skal oppleve å bli hengende etter på skolen.

 

Learnlink vil tilby kostnadsfri bruk av våre verktøy for undervisning på nett til alle lærere, elever og foreldre som kan ha bruk for det. Vi oppfordrer lærere som ønsker å undervise elever, og medelever som vil samarbeide om å løse skoleoppgaver å kontakte oss for å få tilgang til disse plattformene for læring på nett.

 

Vi er sikre på at mange selskaper har tjenester og verktøy som kan hjelpe til i denne tiden. Derfor oppfordrer vi andre i samme bransje til å bidra på den måten de kan.

Kort om Learnlink:

 

Learnlink er et selskap som tilrettelegger for personlig læring og leksehjelp over nett, og har derfor bred erfaring med ulike verktøy man kan benytte for nettundervisning. Vi har også utviklet vår egen plattform for online undervisning som kombinerer videosamtale, delt skjerm og tavle.

Categories: Nettundervisning