Navn: Sondre Viste
Underviser:
Matte 1.-10. trinn, P-matte, T-matte, S-matte, R-matte, Spansk, Fysikk

Hei Sondre! Grattis med å bli valgt som månedens underviser i årets første måned! Hvor bor du og hva studerer du?

Jeg går 2. året på Lektorprogram i realfag på Universitetet i Oslo. Opprinnelig er jeg fra Nærbø utenfor Stavanger. Jeg trives veldig godt i Oslo- det er en by det er veldig gøy å bo i.

Hvorfor har du lyst til å bli lektor?
Det begynte med at jeg likte realfag godt, og så sto valget mellom ingeniør og lærer. Jeg falt til slutt på lærer og etter 2 år har jeg funnet ut at det passer meg godt. Planen er å undervise på ungdomsskolen og videregående, hovedsakelig videregående.

Hvor ofte og hvem underviser du gjennom Learnlink?
Jeg underviser 4-6 timer i uken, og har gjort det siden august 2016. Elevene går på barneskolen, ungdomsskolen og videregående. Jeg driver mest med én-til-én, men også én-til-to undervisning. Foreldrene har gitt tilbakemelding på at de er fornøyd med at barna får mer fokus på egen individuell læring.

Hvordan går det med undervisningen?
Det går veldig bra! Det er gøy når man har eleven over lengre tid. Da ser man fremgangen og det er morsomt for dem og meg.

Har du noen erfaring med undervisning fra før?
Nei, Learnlink er det første stedet jeg har undervist. Jeg føler at jeg selv lærer litt hver gang, og spesielt lærer jeg å kjenne den enkelte eleven bedre. Dette har mye å si, for det gjør det lettere å tilpasse undervisningen til den enkelte eleven.

Teksten fortsetter under bildet

 I Learnlink er vi imponert over de gode tilbakemeldingene Sondre får fra elevene sine.

Hva slags metoder bruker du?
Jeg synes det er viktig å la eleven tenke og utføre oppgaver selv. Selv om jeg forklarer og underviser er det viktig at de lærer selv og får muligheten til det.

Hva gjør du hvis en elev er demotivert eller sliten?
Jeg merker stor forskjell mellom elevene, spesielt siden jeg underviser ulike årstrinn. Motivasjonen varierer- noen er veldig motiverte, mens andre ikke er like motiverte, og da må jeg bruke ulike metoder. Hvis en elev er demotivert er det viktig å gi gode tilbakemeldinger og mye oppmuntring. Jeg peker på de små fremgangene i fagene så eleven føler at han eller hun gjør det bedre.

Hva liker du best med å undervise?
Det beste er å se gleden elevene får, og se at jeg kan bety noe for dem. Jeg får også god erfaring med å lære bort, og å lære å kjenne folk, noe som passer bra for studiet og mitt framtidige yrke.

Hvordan lærer du best selv?
Jeg lærer veldig godt selv ved å lese, prøve pensum selv, gjøre oppgaver og gjøre ting i praksis.

Hvordan jobber du i en eksamensperiode?
Jeg jobber gjerne med å først kartlegge pensum, finne ut hva som kreves, og bruke tid på de tingene jeg ikke er god på. Så terper jeg på alt på slutt ved å utføre oppgaver og repetere.

Hva liker du å gjøre når du ikke underviser?
Jeg er veldig glad i å være i all mulig aktivitet. Fotball, styrketrening, langrenn er ting jeg liker veldig godt. Jeg er også leder for en kristen ungdomsorganisasjon som heter Young Life i Oslo. Der henger med ungdommer og prøver å være et godt forbilde. Vise ungdommer at de er verdt noe, og at noen setter pris på de.

Hvis du kan gi et tips til andre undervisere- hva vil du si?
Å bygge en god relasjon med eleven er veldig viktig. Jeg gjør det gjennom å vise interesse for dem, gi gode tilbakemeldinger, rett og slett være på tilbudssiden. Dette fører til godt arbeidsmiljø, noe som legger til rette for god læring.

Hver måned velger vi i Learnlink.no ut en underviser som har utmerket seg, til å bli månedens underviser. Engasjement, kreativitet, tilbakemeldinger fra elever og foreldre samt en velutfylt profil er faktorer vi tar i betraktning.

 

 

Categories: Motivasjon