I juni sto én sommer og én matteeksamen mellom Christina og drømmestudiet. Problemet var – hun hadde ikke regnet matte på 8 år. To måneder og utallige timer oppgaveløsning senere satt hun igjen med en A på eksamen og et utmerket utgangspunkt for å begynne på sykepleierstudiet.
Den største fremgangen jeg har sett noensinne, forteller Learnlink-lærer Jonas Hyllseth Ryen.

Alle som har begynt å legge noen år mellom seg og videregående, vet at kunnskapen raskt forsvinner. Ingen steder er dette tydeligere enn i matte, der alle temaer bygger på hverandre, litt som et korthus – hvis noe fra bunnen forsvinner, ramler alt sammen. Det var dette Christina hadde opplevd i årene etter videregående. – Jeg hadde mattefobi. Når noe krevde regning, blacket jeg helt ut – jeg fikk totalt sperre, forteller Christina.

Matte sto i veien for sykepleierstudiene

For å bli klar for sykepleierstudiet begynte Christina på forkurs i norsk og matte. Kravet for å komme seg inn på studiet var å få minst 60% riktig på enavsluttende eksamen i matte. Om hun fikk lavere enn dette, måtte hun tilbake på skolebenken. Det var absolutt ikke et alternativ, smiler hun.

Å bli klar for en slik eksamen er ingen liten oppgave. Læringsmålene krevde god kjennskap til avanserte temaer som algebra, likninger, logaritmer og både lineære og ikke-lineære funksjoner, i tillegg til grunnleggende matematikk som hoderegning, brøk og prosentregning. Da mange av disse temaene var helt ukjente for Christina, tok hun kontakt med Learnlink. Der fikk hun hjelp av Jonas, som er personlig lærer i matte. >

Da vi møttes første gang, var Christina veldig svak i matte. Utgangspunktet var ikke godt, forteller han.
Likevel ble jeg imponert over hvor målrettet og ambisiøs Christina var helt fra begynnelsen. Det er ikke mange som vil ofre hele sommeren sin for å sitte og regne matte, smiler han.
Vi måtte begynne helt grunnleggende med pluss, minus, deling og gange og jobbe oss videre derfra. Ikke minst var det utfordrende at det var så mange år siden Christina hadde gått på skolen eller tatt prøver og eksamener. Hele arbeidsmetodikken måtte læres på nytt. Vi måtte finne ut hvordan Christina jobbet best – om det var på skolen, biblioteket eller hjemme, om det var alene eller sammen med andre, om morgenen eller på kvelden.

Når Jonas ikke er Personlig Lærer i matte, liker han å gå tur i fjellet. Her fra Lofoten.

Regnet matte hele sommerferien

Christina er klar på at dette var en stor utfordring. Selv om hun var i forelesninger på universitetet, tok de to mattelærerne ferie i juli. Dette var den viktigste tiden for henne å jobbe – det var jo “eksamensperioden”. Samtidig hadde mange av medstudentene sterkere mattebakgrunn og temaene friskere i minne, så mange tok seg ferie. I realiteten sto hun alene i kampen mot matteoppgavene.

Y-veien til sykepleien visste jeg skulle bli vanskelig og krevende, men jeg var klar for å jobbe beinhardt for å nå målet om å komme inn på selve sykepleiestudiet, forklarer Christina.
Selv om jeg følte at mine matteferdigheter hadde blitt betraktelig bedre, var jeg ikke klar for å jobbe helt selvstendig. Hadde det ikke vært for Learnlink og Jonas, hadde jeg nok ikke komme meg igjennom eksamensperioden og eksamen. Det var mange vanskelige dager hvor alt føltes håpløst. Støtten og samarbeidet var utrolig viktig for meg. Og når jeg ikke hadde troen på meg selv, hadde jeg noen som motiverte meg og hjalp meg videre.

Det var tider da motivasjonen sviktet og alt virket håpløst. Samtidig var det andre ganger da humøret var på topp, og matte gikk som en lek. Jonas sier han var glad for at han fikk være med på dele Christinas opp- og nedturer.
Det har vært utrolig gøy. Jeg har aldri, noensinne, opplevd at noen har lært seg så mye matte på så kort tid. Christina gikk fra å ha mattefobi og verdens verste eksamensnerver til å kunne angripe matteoppgavene behersket og analytisk. Dette er takket være knallhardt arbeid. Jeg er kjempeimponert, forteller han.

1-2 ganger per uke var nok

Christina og Jonas møttes én til to ganger i uken på Forskningsparken i Oslo. Det første de gjorde i juni, var å lage en plan frem mot eksamen. Der skrev de inn hvor mange oppgaver og hvor mange timer Christina måtte jobbe med matte hver dag for å bli klar. De fleste dager betydde det 8 til 10 timer om dagen, med fri i helgene. De siste ukene måtte også helgene ofres til fordel for matten.

For at de skulle få mest mulig ut av timene sammen, brukte Christina tiden hjemme til å se på videoer og jobbe med temaer de allerede hadde gått gjennom. Hvis det var en oppgave hun virkelig slet med, men nesten hadde taket på, fikk hun rask hjelp på telefon. Slik greide de å kunne jobbe bare med de aller vanskeligste oppgavene og nye temaer på timene sammen.

– Både for Christina sin del og min egen er det viktig at vi får mest mulig ut av tiden vi sitter sammen. Derfor er det essensielt at både hun og jeg forbereder oss til timene. Vi fikk til et veldig godt samarbeid, smiler Jonas.

Spent stemnning før eksamen

Siste gangen de møttes før eksamen var en sen onsdag i august – eksamen var på fredagen. De var enige om at Christina skulle jobbe lite siste dagen, for å roe nervene og ikke minst hodet. Stemningen var spent, og begge to var litt nervøse for hvordan det kom til å gå.

– Vi hadde gjort prøveeksamener, så jeg visste at Christina kunne pensum, forteller Jonas. Likevel var jeg spent. Det kan alltid komme overraskelser!

Det gjorde det også, men det var ikke noe problem for Christina. Da hun fikk tilbake eksamen en uke senere, viste den 90% riktig – noe som står til en A. To måneders beinhard jobbing hadde gitt resultater, og Christina hadde lagt det beste grunnlaget hun kunne for sykepleiestudiet.

– Jeg er stolt av hva jeg selv har fått til og evig takknemlig for hjelpen jeg fikk av Jonas, utbryter en lettet og lykkelig Christina.

Vil du også ha en Personlig Lærer i matte? Les mer på Learnlink.no