For mange elever med dysleksi er matematikk et utfordrende fag, spesielt når man kommer høyere opp i skoletrinnene. Tekstoppgaver blir enda vanskeligere når det å lese dem er et hinder i seg selv, og dermed tar alt litt lenger tid.

15 år gamle Tone Stokke ønsket å mestre matten og fant sammen med mamma Nina Stokke ut at de skulle prøve en-til-en undervisning. Nå har både motivasjonen og karakterene steget, og familien er så fornøyd at også storesøster har startet med matteundervisning med samme personlige lærer.

Tone opplever ofte at skolehverdagen er slitsom fordi lærerne ofte ikke har nok kapasitet til å tilrettelegge for hennes behov. Hun bruker mye energi på å få med seg det som blir sagt og skrevet på tavla og det tar lenger tid å lese oppgaver og løse dem.

– Dysleksien gjør at alt tar litt lenger tid og jeg blir fort sliten. Jeg synes ikke hjelpen jeg fikk av lærerne var nok og det var vanskelig å konsentrere seg i en bråkete klasse. Når én lærer skal hjelpe 23 elever er det utfordrende å få med seg ting, så jeg slet med å lære meg det jeg skulle i timene, forteller Tone.

Mamma Nina så at Tone kunne ha godt av å ha undervisning med tettere oppfølging, og de bestemte seg for å prøve nettundervisning. Allerede etter noen timer med personlig lærer Jørgen merket de en positiv utvikling.

Lene og Tone har begge nettundervisning i matematikk med sin personlige lærer Jørgen.

Ny giv i matematikk

– Matte har vært det verste faget for Tone, men nå har motivasjonen hennes steget betydelig og hun jobber veldig godt. Læreren hennes er en veldig god match, og det har vært alfa omega for god undervisning. Han klarer å motivere henne og forklarer stoffet på en forståelig måte. Vi får rapporter av Jørgen etter hver time og har god oversikt over hva de jobber med og hvordan det går, sier Nina.

Tone sier hun er enig med mamma og at hun lærer mye av Jørgen:

– Jeg merker at selvtilliten min har økt og at jeg skjønner mer av det jeg lærer! Det har hjulpet meg mye å ha undervisning alene.

Viktig å også hjelpe de sterke

Storesøster Lene går i første klasse på videregående og har også dysleksi. Nå får også hun hjelp av Jørgen i 1T-matematikk.

– Lene er sterk i faget, men å ha dysleksi gjør lesing mer krevende. Å få noen til å forklare oppgavene er til stor hjelp. Jeg tror det er viktig å få ekstra oppfølging uansett nivå, hun ønsker også å bli flinkere og kan få mye ut av mer hjelp, forklarer Nina.

Tone har store ambisjoner og ønsker å ha flere muligheter åpne når hun skal starte på videregående. Hun kunne tenke seg å ha en jobb der hun hjelper barn og unge. Hun har derfor også høye mål når det gjelder karakterer, men for mor er motivasjon viktigst:

– Det er selvfølgelig artig som mor å se datteren sin finne motivasjon og interesse for matte, forteller Nina stolt.

Om Learnlink

Learnlink tilbyr tilrettelagt undervisning og leksehjelp over nett for grunnskolen og videregående skole. Vi har de beste personlige lærerne i landet og finner den som passer perfekt for deg. Vi bruker et egetutviklet videoverktøy som kombinerer videosamtale, chat og en delt skjerm som begge kan skrive og tegne på.