Matematikk krever at man forstår stoffet og repeterer det flittig – det holder ikke å pugge formler for å mestre faget. Derfor er matte et fag mange elever opplever som spesielt vanskelig, og det er et av fagene flest elever får undervisning i hos Learnlink. En av disse elevene er Preben Kvamme, som går i 10.klasse og har hatt matteundervisning med sin PL Sander siden påske. Det var mamma Kari Kvamme som kom over Learnlink og foreslo at de skulle prøve nettundervisning. Det har gitt resultater i matten og i flere fag. Når vi snakker med Kari sitter Preben i rommet ved siden av og har time med Sander.

De jobber sammen hver uke med matten. Preben skjønte ting etter første gang, og de har fått god kontakt. Matte var et av de verste fagene hans før, og Preben ville ikke be om hjelp. Men nå hører jeg han si “matte er ikke så gærent” og “nå skjønner jeg det”. Han synes det er lettere enn når læreren på skolen forklarer, her er det jo bare de to, forteller mamma Kari.

Da første matteprøve etter at nettundervisningen startet kom tilbake hadde karakteren allerede økt fra 2 til 3, og Preben begynte å se frem til de ukentlige øktene med Sander.

Nettundervisningen er effektiv og følger undervisningen han har på skolen. Vi gir Sander beskjed når Preben har prøver og sender over lekser. Da kan de jobbe med samme kapitler og følge læreboka. De jobber konkret mot å øke karakteren, og det har de klart! Etter timene får vi rapporter på hva de har jobbet med, hva de skal jobbe videre med og hvordan det går med motivasjonen til Preben. Det er veldig fint at vi kan følge med og er oppdaterte, sier Kari.

I begynnelsen visste ikke skolen at Preben fikk nettundervisning, men Kari tror det kan være positivt å involvere dem.

Jeg var redd for at de skulle tenke at da har de kontroll på det, så da slapper vi av. Men sånn var det ikke, læreren til Preben syntes det var veldig positivt at han fikk ekstra hjelp. Det er jo ikke så lett for lærerne heller, sier Kari. Læreren til Preben hjelper til med å sende hjem lekser og planer, så Sander kan planlegge ut ifra disse.

Under praten vår jobber Preben og Sander mot høstens mattetentamen, og Kari forteller at de akkurat nå løser oppgaver sammen. De jobber konkret mot de store og små prøvene som kommer. Det viktigste målet for Preben er å sitte igjen med forståelse for faget og motivasjon for å lære, og Kari ser at nettundervisningen har gitt sønnen en motivasjon og innstilling som også har effekt på andre fag. Nå er neste store mål å jobbe mot videregående skole!

Kunne du tenke deg å prøve nettundervisning med en personlig lærer? Les mer her.