Etter kinesisk er spansk det nest største morsmålspråket i verden. Spansk er det offisielle språket i Spania og 19 land i Sør-Amerika, i tillegg til at det er det mest populære andrespråket i USA.

 


Ring 455 02 345

eller legg igjen telefonnummeret ditt.


 

Drømmer du om å backpacke rundt i Latin Amerika? Surfe i Costa Rica? Spise paella og tapas i Barcelona eller kanskje taco i Mexico? Da er spansk et svært nyttig språk å kunne. Det er ikke uten grunn at spansk i dag er det mest populære fremmedspråket for norske elever. Grammatikken er mye lettere på spansk enn i både fransk og tysk, og i motsetning til fransk har spansk en mye mindre komplisert fonetikk- ordene uttales omtrent slik de er stavet.  Likevel er det gjort på en dag ålære seg et nytt språk! Det kreves god innsats for å lære seg spansk, for også her finnes det unntak i grammatikkreglene og mange gloser å holde styr på. I tillegg til undervisningen i klasserommet på skolen vil leksehjelp og privatundervisning i spansk fra en som kan språket ha stor nytteverdi for å virkelig kunne legge et godt grunnlag og videreutvikle spanskferdighetene. Learnlink tilbyr leksehjelp og privatundervisning i spansk med undervisere som enten har spansk som morsmål eller selv snakker og studerer språket.

Leksehjelp og privatundervisning i spansk på ungdomsskolen

På ungdomsskolen introduseres elevene for første gang til et fremmedspråk man ikke nødvendigvis er vant til å omgås i hverdagen. Her er det essensielt å utvikle gode arbeidsteknikker og rutiner for å kunne legge et godt grunnlag i språket. På ungdomsskolen fokuseres det mye på gloser og grammatikk, i tillegg til at det forventes at man kan forstå hovedinnholdet i en enkel spansk tekst, skrive korte beskrivende tekster og kjenne til noen sider ved tradisjoner, geografi og viktige personer og hendelser i spanskspråklige områder.

Privatunderviserne hos Learnlink har god erfaring både med å lære seg og lære bort språk, og har mange tips og triks på lager for å bygge opp ordforråd, grammatiske ferdigheter og leseforståelse. Dyktige undervisere fjerner «no comprendo» fra vokabulæret med engasjerende og motiverende metoder.

 


Ring 455 02 345

eller legg igjen telefonnummeret ditt.


 

Leksehjelp og privatundervisning i spansk

Leksehjelp og privatundervisning i spansk I på videregående

I spansk I lærer man det grunnleggende innenfor gloser og grammatikk, og pensumet er altså det samme som det man lærer på ungdomsskolen. Hvis man hadde et annet fremmedspråk enn spansk på ungdomsskolen vil spansk I på videregående stå som avgangsfag etter Vg2 på vitnemålet, og er altså en karakter som stiller på lik linje med de andre fagene. Hvis man ikke hadde fremmedspråk på ungdomsskolen kreves det i tillegg at man fortsetter med spansk II på Vg3, og det er da spesielt viktig å opparbeide seg en forståelse av språket både når det gjelder grammatikk, ordforråd og grunnleggende kommunikasjonsferdigheter, da dette forventes på nivå II. Vi i Learnlink vil bidra til at elever oppnår best mulig resultater på vitnemålet, og tilbyr leksehjelp og privatundervisning i spansk I med erfarne privatundervisere som kan språket og er motiverte for å lære bort sine ferdigheter innenfor både spansk grammatikk og arbeidsmetoder.

Leksehjelp og privatundervisning i spansk II på videregående

I spansk II kreves det dypere forståelse av språket. Det kreves blant annet at man kan forstå innholdet i både muntlige og skriftlige tekster, at man kan skrive sammenhengende tekster både av kreative og argumenterende sjangre og at man kan delta i spontane samtaler om aktuelle tema med god uttale og intonasjon. I tillegg skal man kunne kjenne til sider ved geografi, historie og kultur i spansktalende land.

Vanskelighetsgraden øker altså betraktelig, og det kan være utfordrende å henge med i et klasserom der elevene naturligvis vil befinne seg på ulike nivåer. Learnlink tilbyr én-til-én undervisning der elevens behov tas hensyn til. Motiverende privatundervisere tilrettelegger enten eleven trenger repetisjon av grunnleggende grammatikk, eller en å samtale med spanske tradisjoner.

Leksehjelp og privatundervisning i spansk III på videregående

Spansk III er et valgfritt programfag på Vg3 og bygger videre på spansk II. Her går man dypere inn på temaene fra spansk II. Det legges mer vekt på strukturering av egenskrevne tekster i ulike sjangre der det kreves god grammatikk og setningsoppbygning. Det forventes også at man kan fortelle om og beskrive ulike temaer, og uttrykke egne synspunkter, tanker, opplevelser og følelser både muntlig og skriftlig. I tillegg skal man kunne formidle kunnskap om aktuelle samfunnsforhold, kultur, historie, geografi og religion i de spansktalende områdene, og analysere ulike kulturformer fra disse områdene.

Et vanlig mønster er at jo større forståelse man får av et språk, jo mer oppdager man at man ikke kan. Ofte vil undervisningen i klasserommet komme til kort- det er vanskelig for læreren å ta hensyn til at elevene har ulik språkforståelse og befinner seg på ulike nivåer. Privatunderviserne hos Learnlink kan spansk, og hjelper elever med alt fra grammatikk til avansert oppgaveskriving og muntlig øving. Én-til-én undervisning er svært effektivt når det gjelder språkopplæring, da undervisningen tilpasses etter elevens behov og problemområder. Leksehjelp og privatundervisning i spansk III med Learnlink gjør elever klare både for muntlig og skriflig eksamen.

 


Ring 455 02 345

eller legg igjen telefonnummeret ditt.