Naturfag er læren om alt som skjer rundt oss – dyrene, plantene, menneskene og hvordan verden fungerer. I tillegg til å være en viktig byggestein i forståelsen av verden, er naturfag grunnlaget for de mer avanserte realfagene som kommer senere i utdanningsløpet. Ønsker du å kunne forske på naturens minste partikler? Vil du bygge romraketter som kan skytes til Mars? Eller en helt ny type bil? Da er det viktig at du gjør en god innsats i naturfag.

 


Ring 455 02 345

eller legg igjen telefonnummeret ditt.


 

Det fantastiske med naturfag er at man kan lære mye gjennom en praktisk tilnærming. Gjennom eksperimenter kan elevene prøve teorien ut i virkeligheten, og på ekskursjoner kan de undersøke dyr, planter og insekter i den norske naturen. Her kan du lese om leksehjelp og privatundervisning i naturfag på barneskolen, ungdomsskolen og på videregående.

Leksehjelp og privatundervisning i naturfag på barneskolen

Elever blir introdusert til naturfag fra 1. klasse på barneskolen. Når barna er ferdige på barneskolen skal de ha lært de helt grunnleggende aspektene innenfor temaene forskerspiren, mangfold i naturen, kropp og helse, fenomener og stoffer, og teknologi og design.

Elevene skal blant annet kunne forstå hvorfor det er viktig å lage og teste hypoteser ved observasjoner og forsøk, beskrive kjennetegn på noen plante-, sopp- og dyrearter og ordne dem systematisk, forklare hva som skjer under puberteten og samtale om ulik kjønnsidentitet og variasjon i seksuell orientering, forklare hvordan stoffer er bygd opp, og hvordan stoffer kan omdannes ved å bruke begrepene atomer og molekyler, og planlegge, bygge og teste mekaniske leker samt forklare prinsipper for mekaniske overføringer. Kompetansemålene for naturfag på barneskolen kan du lese mer om her.

Naturfag er et fag som følger elevene gjennom ungdomsskolen, Vg1 og legger grunnlaget for realfagene biologi, kjemi og fysikk som er valgfag i Vg2 og Vg3. Enten barnet sliter med forståelse av prinsippene i naturfag eller er ekstra interessert og ønsker dypere forståelse som er lettere å oppnå ved én-til-én undervisning vil leksehjelp og privatundervisning i naturfag gjennom Learnlink være en ypperlig mulighet til å få en pangstart på realfagene.

Kom i gang med leksehjelp og privatundervisning i naturfag på barneskolen i dag!

Leksehjelp og privatundervisning i naturfag på ungdomsskolen

Fra 8. klasse går naturfag mer i dybden på temaene fra barneskolen. Ved slutten av 10. klasse forventes det at elevene kan formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem og diskutere observasjoner og resultater i en rapport, forklare hovedtrekkene i evolusjonsteorien, forklare hovedtrekkene i fotosyntese og celleånding, observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde,  beskrive nervesystemet og  hormonsystemet, gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, og teste og beskrive egenskaper ved materialer som brukes i en produksjonsprosess. Kompetansemålene for naturfag på ungdomsskolen kan du lese mer om her.

Naturfag er et utrolig spennende fag, og er åpningsporten til de andre realfagene, kjemi, biologi og fysikk, som man fordyper seg i på videregående. Det er mange prinsipper, prosesser og teorier å bryne seg på, og for mange kan all informasjonen bli overveldende. Når man begynner på videregående forventes det at kunnskapen fra ungdomsskolen sitter, og det kan da være lurt med litt leksehjelp og privatundervisning både for å lykkes på eksamen og for å få en flytende inngang til faget på Vg1. Privatunderviserne hos Learnlink kan fotosyntesereaksjonene like godt som alfabetet, og tilbyr én-til-én undervisning i naturfag tilrettelagt elevens nivå.

Kom i gang med leksehjelp og privatundervisning i naturfag på ungdomsskolen i dag!

Leksehjelp og privatundervisning i naturfag på Vg1

På videregående fordyper elevene seg i temaene bærekraftig utvikling, ernæring og helse, stråling og radioaktivitet, energi for fremtiden og bioteknologi. Etter det første året på videregående er gjennomført forventes det blant annet at elevene kan drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på egne praktiske undersøkelser, gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling, forklare hovedtrekkene i fordøyelse, transport og omsetting av energigivende næringsstoffer i kroppen, gjennomføre forsøk med radioaktivitet, halveringstid og bakgrunnsstråling og forklare fenomenene, og forklare begrepene genetisk kode, krysning og genmodifisering. Kompetansemålene for naturfag på ungdomsskolen kan du lese mer om her.

Atomer, hypoteser, genetisk variasjon, karboksylsyrer, biotiske og abiotiske faktorer. Hvis disse glosene fikk deg til å svette, anbefaler vi i Learnlink leksehjelp og privatundervisning i naturfag. Naturfag består av mange spennende emner og fascinasjonen for faget er ofte starten på en karriere innenfor forskning, medisin eller en ingeniørkarriere. Likevel kan det virke overveldende og vanskelig i begynnelsen. Mange av våre undervisere studerer realfag på UiO eller sivilingeniør på NTNU, og naturfag er deres ekspertise. De vet hvordan de skal gjøre det spennende, og kan nok minst like mye som naturfaglæreren din, spesielt når det gjelder studieteknikker og eksamensforberedelser.

 


Ring 455 02 345

eller legg igjen telefonnummeret ditt.