Matematikk i skolen

Matematikk er et grunnleggende fag i skolen, og spiller en sentral rolle både på barneskolen, ungdomsskolen, videregående skole og i mange studier på universitetet. Kompetanse i matte er viktig i samfunnet og nødvendig innenfor områder som medisin, økonomi, teknologi og byggevirksomhet- ja, matematikk er faktisk en forutsetning for at samfunnet skal kunne utvikle seg! Samtidig er matte et fag som krever mye fokus, kontinuerlig jobb og bred forståelse, noe som gjør at mange sliter med å mestre tallenes univers. Dette vil Learnlink hjelp deg med.

Leksehjelp og privatundervisning matematikk 2P

Leksehjelp og privatundervisning i matematikk

I Learnlink mener vi at alle kan bli gode i matte- det kreves bare litt innsats og en del mengdetrening. Noen trenger litt trening, andre trenger mer, men gode resultater er oppnåelige uavhengig av hvilket nivå man befinner seg på i dag. Mange av underviserne våre spesialiserer seg innenfor matteundervisning, og vi har blant annet undervisere fra NTNU og realfagsstudiene på UiO og UiB.

Med hjelp fra engasjerte undervisere med mange års erfaring fra egen undervisning i matte vil Learnlink bidra til at du oppnår gode resultater, i tillegg til å hjelpe deg å finne gleden ved mattefaget- enten du grunnet dyskalkuli synes tall er ekstra vrient, eller du vil vippe 5-eren til en 6-er. Learnlink tilbyr leksehjelp og privatundervisning i matematikk på alle nivåer, der læringen tilpasses enkeltelevens behov.

Learnlink tilbyr leksehjelp matte på alle nivåer:

Matematikk på barneskolen

Matematikk på ungdomsskolen

Matematikk 1P

Matematikk 2P og 2PY

Matematikk 1T

Matematikk S1

Matematikk S2

Matematikk R1

Matematikk R2