Historie er et fag mange synes er veldig spennende, og dette gjenspeiles i alle filmene og tv-seriene som er basert på historiske hendelser. Schindlers liste finner sted i Polen under andre verdenskrig, 12 years a slave forteller om slaveriet i USA, Gladiatoren er satt i Romerriket og Hotel Rwanda omhandler borgerkrigen mellom hutuene og tutsiene. Historiefaget gir elever kunnskap om hendelser i fortiden, hvordan disse har hatt konsekvenser for nåtidens forhold, og muliggjør prognoser for fremtiden. Å ha kjennskap til hvordan menneskelige forhold har utartet seg og forandret seg gjennom ulike tidsepoker og kulturer gir en unik mulighet for forståelse av dagens samfunn, og evnen til kritisk tenking og refleksjon over egne valg og verdier.

 


Ring 455 02 345

eller legg igjen telefonnummeret ditt.


 

leksehjelp og privatundervisning i historie

Leksehjelp og privatundervisning i historie

På videregående har elevene historie som fag i Vg2 og Vg3, og faget deles opp i to hovedområder: historieforståelse og metoder, og samfunn og mennesker i tid.

På Vg2 lærer elevene om historien fra de tidligste samfunnene til 1700-tallet. Hovedtemaene er jeger- og sankersamfunn, antikken, middelalderen og vikingtiden i Norge. De lærer også om kolonisering og kulturmøter, styreformer i Europa og vekst og utvikling i Norge mellom 1500 og 1800. Elevene skal også ha evnen til å analysere historiske framstillinger, til å kunne vise kildekritikk, og kjenne til hvordan historie brukes i media i dagens samfunn.

På Vg3 lærer elevene om historien fra rundt 1700-tallet til i dag. Hovedtemaene er opplysningstiden, oppstandelsen av industrisamfunnet, nasjonalisme, kolonialisme og imperialisme, første- og andre verdenskrig og mellomkrigstiden, kald krig, samlingen av Europa etter krigen, Midtøsten, stormaktene i øst, og avkolnisering og utvikling. Drøfting av historiske hendelser står sentralt i tredje klasse på videregående, og er viktig for å kunne oppnå toppresultater.

Historie er et omfattende fag, og det er mange detaljer både når det gjelder datoer og årstall, men også hendelser, årsaker og konsekvenser. Learnlink tilbyr leksehjelp og privatundervisning i historie med engasjerte og motiverende privatundervisere som har stor interesse for historiefaget. Elevene kan trekkes opp i muntlig eksamen, og underviserne gir eksamensrettet undervisning, i tillegg til høy faglig kompetanse, hjelp til å organisere all informasjonen, og tips og triks når det gjelder studieteknikk og eksamensmestring.

 


Ring 455 02 345

eller legg igjen telefonnummeret ditt.