Geografi er et morsomt og interessant fag som gir kunnskap om forholdet mellom naturen og menneskene på jorden, hvordan jorden er bygget opp, klima og vær, hvilke naturressurser vi mennesker bruker og konsekvensene av dette, og sammenhengen mellom ressursene, befolkningsutvikling og bærekraftig utvikling. Enten man vil briljere i geografispørsmålene i spørrespill og quiz, kunne tegne alle verdens flagg eller man ønsker en utdanning innenfor geografi er geografi et nyttig fag som gir grunnleggende forståelse av koblingene mellom natur, miljø og samfunn.

 


Ring 455 02 345

eller legg igjen telefonnummeret ditt.


 

Leksehjelp og privatundervisning i geografi

På videregående må alle ha geografi på Vg1 for å oppnå generell studiekompetanse. Hovedområdene i faget er geografiske kilder og verktøy, landskap og klima, ressurser og næringsvirksomhet, og demografi og utvikling. Det forventes at elevene kan bruke kart, statistikk og geografiske informasjonssystemer til å skaffe informasjon og presentere denne og at elevene har kunnskap om hvordan jordens indre og ytre krefter har påvirket dannelse av landskaper, forskjeller og sammenhenger mellom naturlandskap og kulturlandskap, sentrale klimafaktorer og hvordan disse påvirker jordkloden. Videre skal elevene kjenne til begrepet ressurser, og kunne gi eksempler på ressursbruk i Norge og hvordan dette påvirker lokalisering, utvikling av næringer, og bosetningsmønstre. Befolkningsteorier, flyttemønstre på jorden, og ressursfordeling og forskjeller i levekår mellom mennesker i-land og u-land er også sentrale temaer i geografifaget.

Learnlink tilbyr leksehjelp og privatundervisning i geografi, der engasjerte og kunnskapsrike privatundervisere gjennom én-til-én undervisning tilrettelegger læringen avhengig av elevens nivå og behov. I geografi kan elevene trekkes ut til muntlig eksamen, i tillegg til at det blir gitt jevnlige prøver gjennom året. Elevene blir introdusert til mange nye begreper og naturprosesser. Underviserne hos Learnlink hjelper eleven med organisering av all informasjonen og kunnskapen, og bidrar med eksamensrettet undervisning, samt tips og triks til studieteknikk og prøve- og eksamensmestring.

 


Ring 455 02 345

eller legg igjen telefonnummeret ditt.