Fysikk er læren om naturen og naturens elementære byggesteiner, samt teknologi. Gjennom tiden har fysikere rundt om i hele verden ved hjelp av teori, eksperimenter og observasjoner jobbet med å utarbeide og beskrive lover og prinsipper som forklarer fenomener både i naturen og i universet. I fysikkfaget har elevene laboratoriearbeid og utfører forsøk som knyttes til matematiske modeller for å beskrive det som skjer rundt oss. Selv om fysikk kan være vanskelig, er det et utrolig spennende og interessant fag. Bare tenk på byggingen av SpaceX, eksperimentene med elementærpartikler i CERN eller konstruksjonen av atombomben – alt krever dyp kunnskap om fysikk.

 


Ring 455 02 345

eller legg igjen telefonnummeret ditt.


 

Leksehjelp og privatundervisning i Fysikk 1

Fysikk 1 er et fag der elevene opparbeider kunnskap i et bredt spekter av temaer- i tillegg til de grunnleggende begrepene og symbolene i fysikk lærer man blant annet om Newtons tre lover, energi, bølgelengder og bølgefart, absorpsjonsspektre, partikler, termofysikk, stjerner og universet.

Fysikk 1 kreves for å komme inn på alle ingeniørstudier, medisinstudiet og tannlegestudiet. Det er altså et aktuelt fag for svært mange. Det er mange konsepter, problemstillinger og prinsipper å holde styr på, i tillegg til at det kreves god matematisk kompetanse. Leksehjelp og privatundervisning hos Learnlink er et godt hjelpemiddel for å sikre gode resultater i Fysikk 1. Privatunderviserne har gode karakterer i faget, og flere studerer fysikk eller går på ingeniørstudier. Gjennom én-til-én undervisning vil elevene kunne opparbeide seg grundig forståelse av alle temaene, noe som er sentralt for å lykkes både med fysikken. Grunnleggende kunnskap i Fysikk 1 er essensielt for å oppnå gode resultater i Fysikk 2.

Leksehjelp og privatundervisning i fysikk

Leksehjelp og privatundervisning i Fysikk 2

I Fysikk 2 får elevene en dypere forståelse av temaene fra Fysikk 1. Her lærer man blant annet å bruke Newtons lover på vektorform, beskrive magnetiske felt og beregne magnetisk fluks, gjøre rede for den spesielle relativitetsteorien, og kvantefysiske prinsipper.

I Fysikk 2 øker nivået en god del fra Fysikk 1. Det er et omfattende fag, der det settes fokus både på faglig kompetanse, labforsøk og analyse, og evnen til å anvende matematikk i praksis for å løse fysiske problemstillinger. Grunnleggende, gode mattekunnskaper gir en stor fordel i fysikken, og hvis dette ikke er i boks kan det være lurt å benytte seg av privatundervisning både i matte og fysikk. Privatunderviserne hos Learnlink har god erfaring med hvordan man lærer seg Fysikk 2 mest mulig effektivt, og også med å lære bort til andre. Elevene kan i Fysikk 2 trekkes opp enten i skriftlig eller praktisk-muntlig eksamen. Gjennom høy faglig kunnskap, eksamensrettet undervisning, motiverende læringsmetoder og hjelp med studieteknikk og eksamensmestring bidrar underviserne til å øke elevenes nivå, og gjøre dem til eksperter både i Faradays induksjonslov og Heisenbergs uskarphetsrelasjoner.

 


Ring 455 02 345

eller legg igjen telefonnummeret ditt.