Mellom 70 og 100 millioner mennesker har fransk som morsmål, 220 millioner mennesker snakker det daglig, 500 millioner mennesker i verden snakker fransk. 30 land i Europa, Afrika, Stillehavet og Canada har fransk som et av de offisielle språkene.Det franske språket er også offisielt språk i flere internasjonale sammenhenger som FN, EU og NATO.

 


Ring 455 02 345

eller legg igjen telefonnummeret ditt.


 

Drømmer du om å spise croissanter og makroner i Paris? Er du kanskje spesielt interessert i kunst, mote eller mat?  Eller har du et ønske om å jobbe i store internasjonale organisasjoner? Da er fransk et svært nyttig språk å kunne. Fransk er også et veldig vakkert språk, men både grammatikken og uttalen kan by på utfordringer. I motsetning til norsk, der vi uttaler ordene omtrent slik de er stavet legger de fleste som studerer fransk merke til at mange bokstaver faller bort i den muntlige kommunikasjonen. I tillegg til undervisningen i klasserommet på skolen vil leksehjelp og privatundervisning i fransk fra en som kan språket ha stor nytteverdi for å virkelig kunne legge et godt grunnlag og videreutvikle franskferdighetene. Learnlink tilbyr leksehjelp og privatundervisning i fransk med undervisere som enten har fransk som morsmål eller selv snakker og studerer språket. Undervisningen foregår face-to-face, over nett, og til og med fra andre siden av Atlanteren!

Leksehjelp og privatundervisning i fransk på ungdomsskolen

På ungdomsskolen introduseres elevene for første gang til et fremmedspråk man ikke nødvendigvis er vant til å omgås i hverdagen. Her er det essensielt å utvikle gode arbeidsteknikker og rutiner for å kunne legge et godt grunnlag i språket. På ungdomsskolen fokuseres det mye på gloser og grammatikk, i tillegg til at det forventes at man kan forstå hovedinnholdet i en enkel fransk tekst, skrive korte beskrivende tekster og kjenne til noen sider ved tradisjoner, geografi og viktige personer og hendelser i franskspråklige områder.

Privatunderviserne hos Learnlink har god erfaring både med å lære seg og lære bort språk, og har mange tips og triks på lager for å bygge opp ordforråd, grammatiske ferdigheter og leseforståelse. Dyktige undervisere lærer bort fransk ved hjelp av engasjerende og motiverende metoder.

leksehjelp og privatundervisning i fransk 2

Leksehjelp og privatundervisning i fransk I på videregående

I fransk I lærer man det grunnleggende innenfor gloser og grammatikk, og pensumet er altså det samme som det man lærer på ungdomsskolen. Hvis man hadde et annet fremmedspråk enn fransk på ungdomsskolen vil fransk I på videregående stå som avgangsfag etter Vg2 på vitnemålet, og er altså en karakter som stiller på lik linje med de andre fagene. Hvis man ikke hadde fremmedspråk på ungdomsskolen kreves det i tillegg at man fortsetter med fransk II på Vg3, og det er da spesielt viktig å opparbeide seg en forståelse av språket både når det gjelder grammatikk, ordforråd og grunnleggende kommunikasjonsferdigheter, da dette forventes på nivå II. Vi i Learnlink vil bidra til at elever oppnår best mulig resultater på vitnemålet, og tilbyr leksehjelp og privatundervisning i fransk I med erfarne privatundervisere som kan språket og er motiverte for å lære bort sine ferdigheter innenfor både fransk grammatikk og arbeidsmetoder.

 


Ring 455 02 345

eller legg igjen telefonnummeret ditt.


 

Leksehjelp og privatundervisning i fransk II på videregående

I fransk II kreves det dypere forståelse av språket. Det kreves blant annet at man kan forstå innholdet i både muntlige og skriftlige tekster, at man kan skrive sammenhengende tekster både av kreative og argumenterende sjangre og at man kan delta i spontane samtaler om aktuelle tema med god uttale og intonasjon. I tillegg skal man kunne kjenne til sider ved geografi, historie og kultur i fransktalende land.

Vanskelighetsgraden øker altså betraktelig, og det kan være utfordrende å henge med i et klasserom der elevene naturligvis vil befinne seg på ulike nivåer. Learnlink tilbyr én-til-én undervisning der elevens behov tas hensyn til. Motiverende privatundervisere tilrettelegger enten eleven trenger repetisjon av grunnleggende grammatikk, eller en å samtale med om franske tradisjoner.

Leksehjelp og privatundervisning i fransk III på videregående

Fransk III er et valgfritt programfag på Vg3 og bygger videre på fransk II. Her går man dypere inn på temaene fra fransk II. Det legges mer vekt på strukturering av egenskrevne tekster i ulike sjangre der det kreves god grammatikk og setningsoppbygning. Det forventes også at man kan fortelle om og beskrive ulike temaer, og uttrykke egne synspunkter, tanker, opplevelser og følelser både muntlig og skriftlig. I tillegg skal man kunne formidle kunnskap om aktuelle samfunnsforhold, kultur, historie, geografi og religion i de fransktalende områdene, og analysere ulike kulturformer fra disse områdene.

Et vanlig mønster er at jo større forståelse man får av et språk, jo mer oppdager man at man ikke kan. Ofte vil undervisningen i klasserommet komme til kort- det er vanskelig for læreren å ta hensyn til at elevene har ulik språkforståelse og befinner seg på ulike nivåer. Privatunderviserne hos Learnlink kan fransk, og hjelper elever med alt fra grammatikk til avansert oppgaveskriving og muntlig øving. Én-til-én undervisning er svært effektivt når det gjelder språkopplæring, da undervisningen tilpasses etter elevens behov og problemområder. Leksehjelp og privatundervisning i fransk III med Learnlink gjør elever klare både for muntlig og skriflig eksamen.

 


Ring 455 02 345

eller legg igjen telefonnummeret ditt.