Engelsk er det aller største verdensspråket, og vi møter på det hver eneste dag, overalt. Her i Norge blir vi eksponert for engelsk blant annet i filmer, tv serier, musikk, litteratur, magasiner, vitenskap, kommersielle produkter, reklamer og vitenskap. Enten man vil reise, ta høyere utdanning, jobbe i en internasjonal bedrift eller bli kjent med mennesker fra andre land, er man avhengig av engelsk. I en verden som stadig blir tettere knyttet sammen er det helt nødvendig å mestre det engelske språket. I tillegg til vokabular, grammatikk, setningsoppbygning og uttale er det viktig å ha kunnskap om og forståelse for ulike bruksområder for språket, slik at språket kan tilpasses kulturen og situasjonen man befinner seg i.

 


Ring 455 02 345

eller legg igjen telefonnummeret ditt.


 

Å lære seg et nytt språk kan være utfordrende, for selv om det er en god læringsstrategi holder det ikke å se på Netflix med norske undertekster. Learnlink tilbyr derfor leksehjelp og privatundervisning i engelsk på alle nivåer- fra barneskole til videregående. Hos oss har mange av privatunderviserne bodd i engelskspråklige land eller studerer engelsk på universitet, og vil gjerne hjelpe deg!

Leksehjelp og privatundervisning i engelsk på barneskolen

Når man reiser rundt og møter mennesker fra andre ikke-engelskspråklige land legger man ofte merke til at nordmenn har gode engelskferdigheter. I Norge begynner engelskundervisningen i 1. klasse på barneskolen- slik er det ikke i alle områder i verden. Etter elevene har fullført 7. klasse forventes det blant annet at man kan forstå hovedinnholdet i muntlige og skriftlige tekster om kjente emner, at man forstår og kan bruke ordforråd knyttet til kjente emner, at man forstår grunnleggende grammatikk og setningsoppbygging og kan bruke dette til å skrive sammenhengende tekster og at man kan fortelle om kjente personer, steder og hendelser fra engelskspråklige land. Her kan du lese mer om kompetansemålene for engelsk etter fullført 7. klasse.

Det er lurt å legge et godt grunnlag for engelsklæringen så tidlig som mulig, da dette er et fag som vil følge barna ikke bare gjennom hele skolegangen, men generelt gjennom hele livet. Leksehjelp og privatundervisning er en god mulighet for å skape glede for og gode assosiasjoner til engelskfaget. Alle lærer forskjellig, og derfor tilbyr Learnlink én-til-én undervisning der læringen tilrettelegges elevens nivå og behov, og gjennomføres med kreative og morsomme læringsmetoder.

Leksehjelp og privatundervisning i engelsk

Leksehjelp og privatundervisning i engelsk på ungdomsskolen

På ungdomsskolen blir elevene utfordret i større grad i engelskfaget. Det forventes blant annet at man har god forståelse av innholdet i både muntlige og skriftlige tekster, at man forstår og kan bruke mønstre for grammatikk og verbbøying både muntlig og skriftlig, og at man kjenner til sider ved historie, geografi og levesett i Storbritannia, USA og andre engelskspråklige land. Her kan du lese mer om kompetansemålene for engelsk etter fullført 10. klasse.

I tillegg til den generelle nytteverdien ved å ha gode engelskferdigheter må man huske på at etter 10. klasse går alle videre med engelsk på Vg1, og da er det essensielt å henge med i faget. Privatunderviserne hos Learnlink bistår ungdomsskoleelever med hjelp til grammatikk, verbbøying, skriving av tekster og muntlig øvelse. Én-til-én undervisning senker terskelen for å øve seg muntlig, da mange synes dette kan være skremmende i et klasserom fullt av medelever.

Leksehjelp og privatundervisning i engelsk på videregående

For å oppnå generell studiekompetanse må man ha et år med engelsk på videregående. Engelsk på Vg1 er et avgangsfag- karakteren i engelsk blir stående på vitnemålet, og det er derfor lurt å jobbe godt med faget. Kravene heves i engelsk fra ungdomsskolen til videregående. Det forventes blant annet god grammatikk uten for mange skrive- og verbbøyingsfeil, et bredt ordforråd både skriftlig og muntlig, evne til å drive samtaler og diskusjoner om både allmenne og faglige emner, at man kan uttrykke seg med god flyt i språket, og at man kan drøfte kultur, litterære tekster, filmer og samfunnsforhold fra og i engelskspråklige land. Her kan du lese mer om kompetansemålene for engelsk etter Vg1.

Vi i Learnlink vil bidra til at elever oppnår best mulig resultater på vitnemålet, og tilbyr leksehjelp og privatundervisning i engelsk med erfarne privatundervisere som kan språket og er motiverte for å lære bort sine ferdigheter innenfor både engelsk grammatikk, oppgaveskriving, lesing, muntlig trening og studieteknikker.

Engelsk som programfag på videregående

Skal du velge engelsk som programfag etter Vg1? Learnlink tilbyr privatundervisning i internasjonal engelsk, samfunnsfaglig engelsk og engelskspråklig litteratur og kultur. Trykk her for å lære om valgmulighetene og privatundervisning.

 


Ring 455 02 345

eller legg igjen telefonnummeret ditt.