Engelsk er det aller største verdensspråket, og vi møter på det hver eneste dag, overalt. Her i Norge blir vi eksponert for engelsk blant annet i filmer, tv serier, musikk, litteratur, magasiner, vitenskap, kommersielle produkter, reklamer og vitenskap. Enten man vil reise, ta høyere utdanning, jobbe i en internasjonal bedrift eller bli kjent med mennesker fra andre land, er man avhengig av engelsk. I en verden som stadig blir tettere knyttet sammen er det helt nødvendig å mestre det engelske språket.

 


Ring 455 02 345

eller legg igjen telefonnummeret ditt.


 

Når den grunnleggende, obligatoriske engelskutdannelsen på barneskolen, ungdomsskolen og Vg1 er gjennomført kan man velge å gå videre med faget gjennom programfaget engelsk hvor vi finner tre programfag: internasjonal engelsk, samfunnsfaglig engelsk og engelskspråklig litteratur og kultur.

Internasjonal engelsk

Internasjonal engelsk kan velges som programfag i Vg2 eller Vg3. Velger man det i Vg2 legger faget grunnlag for videre engelskfordypning i Vg3, noe er veldig nyttig hvis man ønsker å studere og jobbe innenfor samfunnsfag, språk eller økonomi, spesielt hvis man vurderer studier eller jobb i et engelskspråklig land. Faget bidrar til videreutvikling av egne engelskferdigheter ved bruk av ulike læringsstrategier, og tar for seg det engelske språket, både i Storbritannia og USA, men også i andre engelskspråklige områder. Det forventes blant annet at man skal kunne tilpasse språket til flere ulike sammenhenger, formidle og presentere fagstoff og allmenne emner både muntlig og skriftlig, og med god struktur og setningsoppbygning, og vurdere og analysere påvirkningen kulturforskjeller har på kommunikasjon, og drøfte internasjonale utfordringer. Elevene skal også presentere et fordypningsarbeid med emne fra internasjonal engelsk eller et annet programfag og vurdere prosessen.

leksehjelp og privatundervisning i engelsk programfag

Samfunnsfaglig engelsk

På Vg3 kan man velge samfunnsfaglig engelsk, og sammen med internasjonal engelsk vil man da oppnå en fordypning i studiespesialisering innenfor Samfunnsfag, språk og økonomi. Faget går i dybden når det gjelder kunnskap om det engelske språket, og fokuserer på koblinger mellom språk, kultur og samfunn. Det forventes blant annet at man kan bruke et godt og variert ordforråd til skriftlig og muntlig kommunikasjon om samfunnsfaglige emner, at man kan drøfte og reflektere over samfunnsspørsmål, politiske, sosiale og økonomiske forhold i engelskspråklige land, analysere internasjonale konflikter der et eller fler engelskspråklige land er involvert, og tolke ett eller flere engelske skjønnlitterære verk og en engelsk film. Elevene skal også presentere et fordypningsarbeid med emne fra samfunnsfaglig engelsk, og vurdere prosessen.

Engelskspråklig litteratur og kultur

Engelskspråklig litteratur og kultur er alternativet til Samfunnsfaglig engelsk på Vg3. Faget omfatter sentrale emner knyttet til litteratur og kultur i engelskspråklige land, sammenhenger mellom tekst, kultur og samfunn, og sammenhenger mellom historie og kultur. Det forventes at man har et godt og variert ordforråd for bruk til drøfting, reflektering og tolkning av litteratur og kultur, at man kan diskutere ulike synspunkter i og analysere skjønnlitterære tekster, filmer og andre kunsteriske verk, drøfte internasjonal kultur og internasjonale nyheter, at man kan produsere egne tekster i ulike sjangre og bruke et nyansert vokabular, riktig grammatikk og strukturert setningsoppbygging. Elevene skal også presentere et fordypningsarbeid med emne fra Engelskspråklig litteratur og kultur, vurdere prosessen.

Leksehjelp og privatundervisning i engelsk – programfag

Nivået tilspisser seg en god del fra ungdomsskolen til internasjonal engelsk i Vg1, og fra internasjonal engelsk til Samfunnsfaglig engelsk og Engelskspråklig litteratur og kultur. I tillegg er programfagene avgangsfag som vil stå på vitnemålet fra videregående. Det kan derfor være nyttig å benytte seg av leksehjelp og privatundervisning i de engelske programfagene for å eliminere slurvefeil, løse grammatiske utfordringer, få hjelp til oppgaveskriving og få muntlig trening.  Privatunderviserne hos Learnlink har selv enten engelsk som morsmål, studerer engelsk eller har studert i et engelskspråklig land, noe som skaper en mer naturlig situasjon enn i klasserommet for å kunne øve seg på å bruke det muntlige språket i praksis. Privatunderviserne kan hjelpe til med fordypningsoppgaven, grammatikk, lesing og uttale og tips og triks til studieteknikker og eksamensmestring.

 


Ring 455 02 345

eller legg igjen telefonnummeret ditt.