Biologi er læren om naturen og livet på jorden- både menneskelig og ikke-menneskelig. Faget tar for seg biologi på alle nivåer- fra hvordan cellene våre er bygd opp og funksjonen til de ulike celleorganellene, til det biologiske mangfoldet globalt og hvordan alle levende organismer på jorden samspiller med hverandre. Biologisk kunnskap har mange bruksområder; man opparbeider seg kunnskap om hvordan kroppene våre fungerer og hvorfor vi blir syke, man får grunnlag for å kunne diskutere etiske problemstillinger som genmodifisering, kloning og genterapi, og man får kunnskap og kompetanse knyttet til miljø- og klimautfordringer og bærekraftig utvikling.

 


Ring 455 02 345

eller legg igjen telefonnummeret ditt.


 

Biologi er spennende, morsomt og interessant og er ikke obligatorisk, men svært nyttig hvis man vil bli lege, sykepleier, veterinær, tannlege eller studere realfag. Faget har et bredt spekter av temaer, og det kan oppstå utfordringer knyttet til å forstå og holde styr på alle prinsippene, begrepene og prosessene.

Biologi 1

Hovedtemaene i Biologi 1 er cellebiologi, fysiologien til mennesket, funksjon og tilpasning og biologisk mangfold. Her får elevene blant annet kunnskap om eukaryote celler og deres oppbygging, bakterier og virus, ulike typer vev, organer og organsystemer og deres funksjoner, og sammenhengen mellom evolusjon og atferd hos organismer.

Biologi 2

I Biologi 2 fokuseres det på temaene energi-omsetning, genetikk, bioteknologi, økologi og evolusjon. Elevene fordyper seg blant annet i fotosyntese og celleånding, DNA-molekylet, bioteknologiske teknikker innenfor matproduksjon, medisin og biologisk forskning, økologisk samspill, menneskeskapte miljøproblemer, og hvordan livet på jorden kan ha oppstått.

Leksehjelp og privatundervisning i biologi

Leksehjelp og privatundervisning i biologi

Biologifagene er bygd opp slik at de kan velges uavhengig av hverandre- det er altså ikke en forutsetning å ha hatt Biologi 1 før Biologi 2. Fagene tar for seg ulike aspekter ved biologien, og bygger ikke nødvendigvis på hverandre. Selv om biologifagene ikke anses som like krevende som for eksempel fysikk eller R-matte er det mange temaer å holde styr på, og det forventes mye kunnskap og forståelse, både om mer tekniske prosesser, og biologisk kunnskap knyttet til samfunnsutfordringer. Det legges vekt både på teoretisk kompetanse og praktiske ferdigheter, der laboratoriearbeid og feltarbeid er sentralt. Det er altså et omfattende fag som krever fokus og innsats. Learnlink tilbyr derfor leksehjelp og privatundervisning i biologi. Privatunderviserne hos Learnlink har gode karakterer i både Biologi 1 og Biologi 2, og mange studerer biologi på universitetet. Gjennom høy faglig kunnskap, motiverende læringsmetoder og hjelp med studieteknikk og eksamensmestring bidrar underviserne til å øke elevenes nivå, og gjøre dem til eksperter både i nervesystemets oppbygning og funksjon, og karbon- og nitrogenkretsløpene i et økosystem.

 


Ring 455 02 345

eller legg igjen telefonnummeret ditt.