Karakterkortet ble ikke som forventet – hva gjør jeg?

Nå er sannhetens øyeblikk her. Karakterkortet ligger foran deg på bordet. For noen er dette karakterkortet avgjørende for veien videre, mens for andre er det bare en liten påminnelse på hvordan du fikser faget.  Uansett ambisjonsnivå, har det vært krevende, og når man får tilbake resultater som ikke kjennes rettferdig er det vanskelig å vite hva man skal gjøre.

I mediene kan vi stadig lese saker om elever som har gått ut med kun seksere i alle fag. Seksere er flott, men for noen kan en treer være en vel så stor seier. Det viktigste er at du blir fornøyd med egne prestasjoner – at du føler du har gjort så godt man kan.

Hva gjør jeg

Jonas Hyllseth Ryen har gode råd til deg. Jonas er privatlærer for Learnlink og forteller at elever som ikke er fornøyde med sine karakterkort som regel har jobbet i skippertak, og ikke kontinuerlig. Det er også en gjenganger at elever arbeider på en uheldig måte, for eksempelvis gjennom ineffektiv øving. Videre kan Ryen fortelle at dersom en faller av tidlig på ungdomsskolen, eller henger langt etter, kan det være utfordrende å ta igjen de andre elevene. Spesielt i fag som matematikk.

Jonas er personlig lærer hos Learnlink, og har hjulpet mange til bedre resultater i matte.
 • Men! Det er aldri for sent å snu sier Ryen! Han har nemlig noen tips til deg som har et karakterkort du ikke er helt fornøyd med, og hva foreldre kan bidra med for å bedre situasjonen.

Tips til eleven selv

 • Lær deg studieteknikker og finn ut hva som er mest effektivt. Mange har aldri lært god studieteknikk, selv gjorde jeg det ikke før universitetet. Da skjønte jeg at for eksempel å løse oppgaver var mye bedre enn å lese i en bok.
 • Jobb kontinuerlig. Sett av fast tid til skolearbeid hver uke, uansett om det er mye eller lite prøver og lekser. 
 • Legg bort mobilen / skru på flymodus
 • Prioriter pensum. Alt er ikke like viktig. Finn ut hva som er det viktigste og lær dette først. Bruk sjekklister og oppsummeringer aktivt. 
 • Ikke sammenlign deg med de andre i klassen, men med deg selv. Er resultatene bedre enn i fjor? Hvor langt er du unna målene dine?
 • Spør venner om hjelp når du jobber med skole. Man er ikke dum om man spør, tvert i mot er det de smarteste som tør å be om hjelp. 

Tips til foreldre

 • Legg godt til rette for lekselesing hjemme. Ha et rolig sted man kan sitte, og legg rutiner rundt faste tidspunkter for skolearbeid. 
 • Lær å disponere tiden riktig! Bli enige om å gjennomføre øveprøver to dager før hver prøve. Eleven sitter uten hjelpemidler, med en stoppeklokke og må rekke opp hånden for å gå på do – alt skal være så likt som prøven som mulig. Forelder / personlig lærer kan rette prøven etterpå. Prøv å gjøre det om til en lek!
 • Sett inn tiltak raskt dersom dere merker at eleven er bakpå. I Learnlink ser vi nå at mange velger å jobbe med matte i løpet av sommeren for å ta igjen klassen til august. Snakk sammen og bli enige om at dette er noe eleven og du som forelder har lyst til, vi jobber alle bedre når arbeidet er lystbetont.
 • Kom raskt i gang ved skolestart, og ikke vent 2-3 uker før dere kommer godt i gang med skolearbeidet. Ha rutinene klare fra første dag på skolen. 
 • Få oversikt over hvilke fag som er vanskeligst, og hvilke som går bra. Ha fokus hjemme på disse og sett av mer tid. Her er også som regel motivasjonen lavest, så vær obs på det. 
 • Sett mål og feir når de blir nådd. Alle trenger ikke å ha fem i snitt, og alle har noen fag de sliter med. Feire når dere når målene. En treer i matte kan være en enorm seier dersom du lenge har kjempet for å stå. 
 • Kombiner fokusert lekselesing med mer morsomme aktiviteter som går på å lære seg fagene – sett for eksempel familiemål i applikasjonen Duolingo eller last ned Dragonbox for matte. 
 • Gi positiv tilbakemelding hver gang det er fremgang eller eleven har jobbet godt med leksene / øving. .
 • Og om eksamen ikke gikk slik du håpet er det også alltid en mulighet for å klage, legger Ryen til.

Er du interessert i litt hjelp for å bedre neste års resultater på skolen? Prøv en personlig lærer fra Learnlink

Categories: EksamenMotivasjon