Først ble skriftlig eksamen avlyst, og nå er det også besluttet at muntlig eksamen ikke skal gjennomføres i vår. Koronautbruddet har medført store endringer i grunnskolen og videregående så langt dette halvåret og nå må alle elever belage seg på at også siste innspurt blir annerledes enn vanlig. Hvordan vil skoleåret se ut nå som det ikke blir eksamen?

21. april kunne Kunnskapsdepartementet med Guri Melby i spissen fortelle at også muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen avlyses våren 2020. De mange privatistene i landet skal prioriteres, og derfor må vitnemålet til elever i 10.klasse og vg3 basere seg på kun standpunktkarakter. Vanligvis settes disse før eksamen og en til to måneder før skoleslutt, men nå utvides fristen helt frem til sommeren. Dermed har elevene ekstra god tid til å påvirke karakterene sine.

Utdanningsdirektoratet skriver på sine sider at lærerene skal sikre vurderingsgrunnlag for å kunne sette standpunkt på elevene sine, og derfor må de forsøke å holde hjemmeundervisningen på en måte som muliggjør dette. Karakteren elevene fikk ved halvårsvurderingen skal ikke alene gi grunnlag for standpunktkarakteren, de skal få muligheten til å påvirke den selv om de ikke er på skolen fysisk. Det betyr at lærerne er nødt til å finne gode måter å teste elevene hjemmefra.

Hvordan tilpasser lærerne seg?

Det vil være enklere å ha vurderinger online i noen fag enn andre, så vi ser at lærerne er nødt til å være kreative for å få nok vurderingsgrunnlag. Hvordan lager man en rettferdig og god matteprøve på nett? Kan en muntlig utspørring over Teams egentlig tilsvare å møte eleven ansikt til ansikt? Lærerne løser dette på ulike måter.

De fleste lærere er positive til at de nå får mer tid til undervisning og kan fokusere på å sikre at alle læringsmål er dekket før elevene tar sommerferie. Avlyst eksamen betyr for noen mer repetisjon og gjennomgang av stoff og er viktig for de som vipper mellom karakterer. Lærerne flytter nå terminprøver som vanligvis er i april til mai/juni, og stoff som ofte nedprioriteres fordi det ikke er mest eksamensrelevant får mer plass i undervisningen. 

Samtidig er lærerne opptatt av å ikke øke arbeidsmengden for elevene, for vi skal ikke glemme at dette for mange er en krevende og frustrerende situasjon. I tillegg har noen kanskje sett på eksamen som en sjanse til å bevise hva de kan og forbedre snittet sitt, kanskje spesielt muntlig eksamen. Store endringer i skoleåret kan føles ustabilt og lærerne tar hensyn til at dette ikke skal være en straff for elevene, men heller en anledning til å sakte ned.

Hvordan bør elevene jobbe?

Vanligvis er april måneden for tentamen og avsluttende vurderinger, men nå som eksamen uteblir og tentamen flyttes til juni får elevene mer undervisning heller enn (den litt malplasserte) pausen midt i halvåret. På en måte vinner de tid med denne ordningen og det bør de bruke godt. Det kan friste å ta ferie litt for tidlig, spesielt når man har hjemmeskole og det kanskje til og med er strålende sol ute. Men om elevene klarer å holde fokus frem til sommeren og samarbeider godt med lærerne vil de få mye ut av denne tjente tiden som kan reflekteres på karakterkortet deres ved skoleslutt.